Cục Thuế Thừa Thiên Huế tổ chức tháng hành động hỗ trợ người nộp thuế

Cục Thuế Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị này sẽ tiến hành triển khai tháng hành động hỗ trợ người nộp thuế từ ngày 10/3 đến 11/4/2016.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp (DN), Cục Thuế Thừa Thiên Huế đã xây dựng kế hoạch hỗ trợ DN, người nộp thuế (NNT), mà trọng tâm trong tháng 3 và tháng 4 là hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa cho NNT thực hiện tốt quyết toán thuế TNDN và TNCN năm 2015.

Để có thể hỗ trợ kịp thời cho NNT, Cục thuế đã thành lập tổ chỉ để giám sát điều động cán bộ trong suốt thời gian triển khai. Hàng ngày tổ có trách nhiệm bố trí cán bộ trực, hỗ trợ NNT khi có yêu cầu. Phòng Tuyên truyền- hỗ trợ NNT đã đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: In tờ rơi hướng dẫn phát cho NNT, viết tin bài tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để cộng đồng DN biết và yêu cầu hỗ trợ nếu cần thiết...

(PV)