Cục thuế tỉnh Bình Dương đảm bảo hoàn thuế đúng đủ cho người dân

Trong 6 tháng đầu năm 2014, Cục Thuế tỉnh Bình Dương đã giải quyết hoàn 1.619 hồ sơ hoàn thuế GTGT với số tiền là 4.071.715 triệu đồng bằng 85,75% so với cùng kỳ, số thuế không được hòan là 68.333 triệu đồng chủ yếu loại trừ những chứng từ không phục vụ SXKD, chứng từ không đảm bảo thanh toán qua ngân hàng.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Đại diện Cục thuế tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị đã giải quyết 1.223 trường hợp hoàn thuế thu nhập cá nhân với số tiền là 39.581 triệu đồng; các loại thuế, phí khác 36 trường hợp với số tiền là 53.578 triệu đồng.

Thực hiện Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, thời gian giải quyết hoàn thuế trước kiểm tra sau giảm từ 15 ngày còn 6 ngày cũng là áp lực đối với Cục thuế tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên việc nhận hồ sơ trực tiếp không qua bộ phận "một cửa" đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra hồ sơ ban đầu và đảm bảo thời gian hòan thuế cho DN.

(T.H)