Cục thuế tỉnh Bình Dương quyết liệt thực hiện dự toán thu NSNN năm 2015

Báo cáo của Cục thuế tỉnh Bình Dương cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước năm 2014 từ khu vực sản xuất kinh doanh (thu nội địa) 20.150 tỷ đồng, đạt 97,8% dự toán pháp lệnh Bộ Tài chính giao, tăng 12,1% so với năm 2013.
Ảnh nguồn: Cục thuế Bình Dương. Ảnh nguồn: Cục thuế Bình Dương.

Trong đó, tổng thu cân đối trừ tiền sử dụng đất 19.307 tỷ đồng, đạt 97,5% dự toán pháp lệnh Bộ Tài chính giao, tăng 11,3% so với năm 2013.

Năm 2014, điều kiện tình hình kinh tế thế giới có những thuận lợi, nhưng cũng có không ít rủi ro, thách thức, còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp và diễn biến khó lường. Ở trong nước, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn còn khó khăn, tồn kho hàng hóa ở mức cao, sức hấp thụ vốn còn yếu, tình hình biển Đông có nhiều diễn biến phức tạp đặc biệt là sự việc trong ngày 13/05/2014, ảnh hưởng phần nào đến phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và nền kinh tế của tỉnh Bình Dương nói riêng. Vì thế, trong tổng thu ngân sách năm 2014, có 8/15 khoản thu không đạt dự toán, giảm thu khoảng 408 tỷ đồng so dự toán pháp lệnh Bộ Tài chính giao.

Năm vừa qua cũng ghi nhận sự cố gắng của Cục thuế tỉnh Bình Dương trong việc tiếp tục mở rộng diện kê khai qua mạng theo chỉ đạo của Tổng cục thuế. Cục thuế tỉnh đã cấp tài khoản khai thuế qua mạng cho 15.224 DN, số DN đã thực hiện khai thuế qua mạng là 14.514 chiếm 98,8% số DN phải nộp hồ sơ khai thuế (14.514/14.694).

Bên cạnh đó, đơn vị đã thực hiện công khai thông tin hộ khoán trên trang thông tin điện tử ngành thuế theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế tại công văn 1013/TCT-CC ngày 27/03/2014.

Tổ chức tốt công tác thanh tra, kiểm tra thuế trên cơ sở phân tích thông tin để đánh giá mức độ tuân thủ, từ đó lựa chọn DN có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế để có kế hoạch thanh tra; điều chuyển nhân sự của các phòng chuyên môn (Kiểm tra nội bộ, Tuyên truyền và hỗ trợ NNT...) bổ sung tăng cường lực lượng cho công tác thanh tra, kiểm tra đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thanh tra, kiểm tra năm 2014.

Kịp thời đôn đốc thu hồi số tiền phát hiện, ghi thu sau thanh tra, kiểm tra vào ngân sách theo kết luận của các đoàn Thanh tra, Kiểm toán NN và của cơ quan thuế; tiếp tục công tác kiểm tra chống chuyển giá trên cơ sở kế hoạch kiểm soát và quản lý hoạt động giao dịch liên kết trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Tập trung vào công tác thu nợ và thực hiện công tác xử lý thu nợ thuế qua công tác hoàn thuế, thực hiện nghiêm việc phạt chậm nộp, tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp cưỡng chế thu hồi các khoản nợ đọng do người nộp thuế chây ỳ, tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, tổ chức làm việc với các doanh nghiệp có nợ đọng lớn kéo dài và dây dưa nhằm kéo giảm tình hình nợ đọng thuế, Tiếp tục thực hiện quy chế phối hợp các ngành liên quan trong việc đôn đốc, thu hồi nợ đọng và thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế.

Đặc biệt, Cục thuế tỉnh Bình Dương đã thường xuyên có kế hoạch giám sát, kiểm tra việc quản lý đối tượng MST trên địa bàn, tránh tình trạng chênh lệch MST đã được cấp so với MST thực tế đang đang quản lý trên sổ thuế.

Xác định nhiệm vụ thu ngân sách năm 2015 đặt ra rất nặng nề, Cục Thuế tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục phát huy cao độ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nhất trí, chủ động phấn đấu để vượt qua mọi khó khăn, thử thách hoàn thành tốt nhiệm vụ đã được cấp trên giao.

(T.H)