Cục thuế tỉnh Hải Dương: Ước thu NSNN tháng 2/2015 đạt 470 tỷ đồng

Báo cáo của Cục Thuế tỉnh Hải Dương, ước thu NSNN tháng 2/2015 đạt 470 tỷ đồng, lũy kế tháng đầu năm ước đạt 1.500 tỷ đồng, đạt 24,3% so với dự toán năm 2015, bằng 118,7% so với cùng kỳ năm 2014.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.
Trừ tiền sử dụng đất ước thu 434,4 tỷ đồng, lũy kế 2 tháng được 1.409,9 tỷ đồng, đạt 25,3% so với dự toán năm 2015, bằng 119,7% so với cùng kỳ năm trước.
 
Có 06 khoản thu đạt trên 20% so với dự toán gồm: Thu cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 234,6% so với dự toán năm; thu từ khu vực DNNN Trung ương đạt 29,2% dự toán năm; thu từ khu vực ngoài quốc doanh đạt 30,1% dự toán năm; thu lệ phí trước bạ đạt 24% dự toán năm; thu từ khu vực DNNN có vốn đầu tư nước ngoài đạt 25,6% dự toán; thu từ khu vực DNNN địa phương đạt 29,2% dự toán; các khoản thu khác đều có phát sinh và tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2014.
 
(T.H)