Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa: 10/16 khoản thu, sắc thuế đạt trên 50% DTPL

Báo cáo của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa cho biết, tháng 6/2014, tổng số thu nội địa ước thực hiện 546.074 triệu đồng, đạt 87,5% dự toán. 6 tháng đầu năm 2014, tổng số thu nội địa ngành thuế thực hiện 3.905.099 triệu đồng, đạt 51,8% dự toán pháp lệnh (DTPL).

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.
Trong đó, có 10/16 khoản thu, sắc thuế đạt trên 50% dự toán pháp lệnh; 6/16 khoản thu, sắc thuế đạt dưới 50% dự toán pháp lệnh.
 
Để đạt được kết quả tích cực như trên, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền như: trả lời, hướng dẫn chính sách cho người nộp thuế; biên soạn nội dung và gửi email thông báo nhắc nhở về thời hạn nộp các loại thuế và tờ khai thuế đến hạn; biên soạn nội dung tài liệu hỏi đáp về các vướng mắc thường gặp cũng như tài liệu tóm tắt giới thiệu những nội dung mới của các chính sách thuế mới ban hành và gửi email thông báo cho các tổ chức, DN, người nộp thuế thuộc Cục thuế quản lý được biết nắm bắt thực hiện.
 
(T.H)