Cục Thuế tỉnh Phú Thọ tổ chức tập huấn ứng dụng TMS

Vừa qua,  Cục Thuế tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với Cục Công nghệ thông tin - Tổng cục Thuế và Công ty FPT tổ chức 5 lớp tập huấn hệ thống dụng ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS) cho trên 200 lượt cán bộ, công chức thuộc các bộ phận: tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế, kê khai và kế toán thuế, thanh tra thuế, kiểm tra thuế, quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, quản lý thuế thu nhập các nhân, tin học... thuộc Văn phòng Cục Thuế và các Chi cục Thuế huyện, thị xã, thành phố. 

Ảnh minh hoạ - nguồn internet.Ảnh minh hoạ - nguồn internet.
 
Mỗi cán bộ công chức thuế được tập huấn các nội dung phù hợp theo từng công việc cụ thể với các phân hệ quản lý hồ sơ, xử lý tờ khai và kế toán thuế, tuân thủ (quản lý nợ), khai thác dữ liệu, cài đặt ứng dụng và quản trị ứng dụng.

Ứng dụng TMS sẽ thay thế 16 ứng dụng quản lý thuế đang triển khai phân tán lên mô hình tập trung, nhưng vẫn giữ nguyên các quy trình và xử lý nghiệp vụ như hệ thống hiện hành, đồng thời hỗ trợ dữ liệu cho các quy trình nghiệp vụ đăng ký thuế, quản lý hồ sơ thuế, quản lý và xử lý kê khai, quyết toán thuế, kế toán thuế nội địa, quản lý nợ, sổ sách, báo cáo phân tích đánh giá.  
 
(T.H)