Cục thuế tỉnh Quảng Nam hướng dẫn khắc phục sai sót lập giấy nộp tiền khi NTĐT

Cục thuế tỉnh Quảng Nam cho biết, do lần đầu triển khai thực hiện nhiều doanh nghiệp (DN) do chưa nắm rõ nên đã có những sai sót trong thao tác lập giấy nộp tiền nộp thuế điện tử (NTĐT).

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, trên Giấy nộp tiền không chọn Kho bạc Nhà nước tại địa bàn DN có trụ sở sản xuất kinh doanh (Kho bạc Nhà nước thành phố, thị xã, huyện) mà chọn Kho bạc Nhà nước Quảng Nam nên số tiền thuế DN nộp về Kho bạc Nhà nước Quảng Nam không hạch toán được.

Do đó, Kho bạc Nhà nước Quảng Nam chuyển số tiền thuế của doanh nghiệp đã nộp về hết cho Kho bạc Nhà nước Tam Kỳ để hạch toán số thu, từ đó dẫn đến sai Kho bạc Nhà nước nơi thu ngân sách tại địa bàn DN có trụ sở sản xuất kinh doanh.

Đối với sai sót trên, cơ quan Thuế tỉnh Quảng Nam đã thực hiện điều chỉnh số thuế mà DN đã nộp được chuyển hết cho Kho bạc Nhà nước Tam Kỳ về lại cho từng Kho bạc Nhà nước tại địa bàn DN có trụ sở sản xuất kinh doanh đúng với qui định để thực hiện điều tiết thu ngân sách Nhà nước cho địa phương.

Đồng thời, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam đề nghị các DN lưu ý, khi nộp tiền thuế bằng Chứng từ điện tử thì phải chọn Kho bạc Nhà nước tại địa bàn doanh nghiệp có trụ sở sản xuất kinh doanh để Kho bạc Nhà nước (cấp huyện) hạch toán số thu cho đúng và thực hiện điều tiết thu ngân sách nhà nước kịp thời cho địa phương.

(T.H)