Cục Thuế tỉnh Sơn La: Tổng thu NSNN tháng 2 ước đạt 200 tỷ đồng

Cục Thuế tỉnh Sơn La cho biết, tổng thu tháng 2/2015 ước đạt 200 tỷ đồng, bằng 111,11% dự toán tháng, tăng 61% so với cùng kỳ năm 2014, lũy kế 2 tháng ước đạt 483 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2014, các khoản thu, sắc thuế đều đảm bảo thực hiện dự toán đã giao.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Ngay từ những ngày đầu năm, Cục Thuế tỉnh Sơn La đã tích cực trong công tác chỉ đạo, điều hành thu thuế. Trong đó, tập trung vào quản lý theo dõi chặt chẽ biến động về nợ đọng thuế, xác định chính xác, phân loại nợ thuế đến thời điểm 31/12/2014, tập trung đôn đốc thu đối với khoản nợ dưới 90 ngày; đôn đốc các DN kê khai thuế phát sinh tháng 1/2015 nộp kịp thời vào ngân sách trước ngày 15/2/2015; thực hiện tốt quy trình kê khai và kế toán thuế đảm bảo kịp thời dữ liệu kê khai thuế của người nộp thuế trên ứng dụng quản lý thuế tập trung; thực hiện đối chiếu, giám sát chặt chẽ hồ sơ khai thuế và thông tin về nghĩa vụ thuế của người nộp thuế, phục vụ công tác quản lý và kiểm tra, thanh tra về thuế…

(T.H)