Cục Thuế TP Hà Nội công khai 153 đơn vị nợ thuế, phí và tiền thuê đất

(eFinance Online) - Vừa qua, Cục Thuế TP Hà Nội tiếp tục công khai đợt tháng 9 năm 2018 danh sách 153 đơn vị nợ thuế, phí và tiền thuê đất với số nợ 304.316 triệu đồng.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Trong đó, có 6 doanh nghiệp nợ 15.009 triệu đồng tiền thuê đất và 147 doanh nghiệp nợ thuế, phí với số tiền 289.307  triệu đồng. Đối với các doanh nghiệp nợ tiền thuê đất, đứng đầu danh sách là Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Bắc Qua với số nợ tính đến ngày 31/7/2018 là 7.264 triệu đồng.

Cục Thuế TP Hà Nội cho biết, trong số 147 doanh nghiệp nợ thuế, phí đăng công khai đợt này có 45 doanh nghiệp nợ với số tiền 212.566 triệu đồng, Cục Thuế đã đăng công khai từ các năm trước (năm 2015, 2016 hoặc 2017). Tuy nhiên, số nợ của các doanh nghiệp này còn lớn nên Cục Thuế tiếp tục công khai lại đối với các đơn vị này trong đợt tháng 9/2018. Đứng đầu danh sách nợ thuế, phí công khai lần này là Công ty cổ phần Linh gas Việt Nam (MST 0500418726) với số nợ tính đến ngày 31/7/2018 là 41.427 triệu đồng.

Từ đầu năm 2018, cơ quan thuế đã chủ động tham mưu UBND các cấp chủ trì tổ chức các buổi họp với một số doanh nghiệp nợ thuế, phí và nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất lớn trên địa bàn trên cơ sở lắng nghe những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, tình hình nợ của các doanh nghiệp, để từ đó đưa ra giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho đơn vị. Sau các buổi làm việc, hầu hết các Doanh nghiệp đều đã ngay lập tức thực hiện nộp nợ hoặc cam kết lộ trình nộp nợ thuế vào NSNN.

Với quan điểm công tác thu hồi nợ thuế, phí và các khoản thu liên quan đến đất không chỉ là công việc của riêng ngành Thuế, Cục Thuế TP Hà Nội định kỳ phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí đăng công khai danh sách các đơn vị nợ thuế, phí và các khoản thu liên quan đến đất trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên website của Cục Thuế.

Từ đầu năm 2018 đến nay, Cục thuế Thành phố Hà Nội đã đăng công khai trên trang Website của Cục thuế Thành phố Hà Nội tại địa chỉ http://hanoi.gdt.gov.vn  1.293 đơn vị nợ tiền thuế, phí, các khoản thu liên quan đến đất với tổng số tiền nợ đã đăng công khai là 4.961.749 triệu đồng. Kết quả sau khi đăng công khai đã có 368 Doanh nghiệp và Dự án nộp 149.152 triệu đồng.

(T.H)