Cục thuế TP Hà Nội công khai 23 doanh nghiệp nợ thuế "khủng"

Cục thuế TP Hà Nội vừa có văn bản công khai tên của 23 doanh nghiệp nợ thuế lớn 15 dự án nợ tiền thuê đất trên địa bàn.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Tiếp tục hỗ trợ Doanh nghiệp

Là đơn vị tổ chức chỉ đạo, quản lý thu ngân sách nội địa trên địa bàn Thành phố, Cục thuế Hà Nội luôn ý thức và đánh giá cao sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt những đóng góp trong bối cảnh nền kinh tế cả nước nói chung, kinh tế Thu đô nói riêng đã và đang có rất nhiều khó khăn, thách thức. Cũng trong bối cảnh khó khăn này, Cục thuế Hà Nội đã kịp thời nắm bắt các diễn biến phát sinh, chủ động triển khai hiệu quả các cơ chế chính sách của nhà nước để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đặc biệt liên quan các lĩnh vực kinh doanh bất động sản, tiền thuê đất, xây dựng cơ bản, vật liệu xây dựng, dịch vụ, xử lý nợ xấu ngân hàng...

Cục thuế TP Hà Nội cũng thực hiện nhiều giải pháp để tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp: Thực hiện tốt việc gia hạn nợ, xóa nợ thuế theo chính sách hiện hành; Tiếp tục phối hợp với các ngành, các cấp tham mưu Thành phố các giải pháp để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc huy động vốn để duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh, từ đó gia tăng thu nhập và có nguồn tài chính để thực hiện nghĩa vụ thuế; Chủ động phối hợp với các Sở, ngành, các quận, huyện, thị xã tham mưu cho Thành phố ban hành những chính sách nhằm thu hút đầu tư, hỗ trợ sản xuất kinh doanh trên địa bàn như: Thường xuyên rà soát, kiến nghị cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí thực hiện các thủ tục hành chính; kiến nghị sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách theo hướng minh bạch, thông thoáng, phù hợp với pháp luật hiện hành trong các lĩnh vực quy hoạch, đầu tư, đất đai, xây dựng, cấp phép ngành nghề kinh doanh có điều kiện...; Tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, hỗ trợ nâng cao thương hiệu và tính cạnh tranh của doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tiếp cận các nguồn vốn, vay vốn tín dụng với lãi suất hợp lý; đẩy mạnh cổ phần hóa; tăng cường xã hội hóa trên các lĩnh vực để thu hút, khai thác nguồn lực của nhân dân... 

Nhờ vậy, cộng đồng doanh nghiệp đã khắc phục được khó khăn, vượt qua mọi thách thức duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp; Đẩy mạnh lưu thông, xuất khẩu hàng hoá góp phần quan trọng làm cho kinh tế của đất nước nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng phát triển.

Tăng cường quản lý nợ thuế

Mặc dù, các cấp, các ngành đã vào cuộc cùng ngành Thuế triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn nhưng trên địa bàn Thành phố vẫn còn một số doanh nghiệp chưa có giải pháp hữu hiệu nên kết quả sản xuất kinh doanh chưa cao, doanh nghiệp còn nợ thuế, thậm chí có doanh nghiệp nợ kéo dài. Trước thực tế này, Cục thuế Hà Nội đã triển khai nhóm giải pháp về công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế:

- Kiến nghị các cấp có thẩm quyền tạo cơ chế, chính sách để doanh nghiệp có nguồn vốn phát triển sản xuất kinh doanh, qua đó tăng thu nhập, đồng thời có nguồn tài chính để nộp tiền nợ thuế;

- Phân loại chính xác tình hình nợ thuế; phân tích rõ nguyên nhân nợ thuế của từng đối tượng nợ thuế để có giải pháp đôn đốc thu nợ hiệu quả như: động viên, thuyết phục doanh nghiệp có kế hoạch phân chia nguồn tiền để đảm bảo vừa duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh, vừa có tiền nộp nợ thuế.

Đối với các dự án còn nợ tiền sử dụng đất, Cục thuế đã chỉ đạo các Chi cục thuế tăng cường rà soát, phân tích nợ của từng dự án, tìm hiểu nguyên nhân nợ, nắm chắc tình hình thực hiện dự án, tình hình SXKD, tình hình tài chính... để có biện pháp phù hợp: Trực tiếp làm việc với chủ đầu tư để đôn đốc, yêu cầu báo cáo và cam kết tiến độ nộp. Phối hợp với chính quyền địa phương, liên ngành địa phương tiếp tục đôn đốc thu tiền sử dụng đất. Thực hiện các biện pháp đôn đốc thu, cưỡng chế thuế theo quy định của pháp luật. Trường hợp chủ đầu tư các dự án thực hiện bán nhà đã thu tiền nhưng không xuất hóa đơn, không kê khai nộp thuế thì cơ quan Thuế sẽ tiến hành rà soát, kiểm tra xác định hành vi vi phạm và phối hợp với cơ quan Công an Thành phố Hà Nội để thực hiện điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí công khai danh sách các đơn vị nợ thuế lớn, kéo dài trên các phương tiện thông tin đại chúng;

- Lựa chọn áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ thích hợp để tổ chức cưỡng chế nợ quyết liệt, đạt hiệu quả cao nhưng vẫn đảm bảo thực hiện đầy đủ các bước theo quy trình, đúng luật định. Kiến nghị các cấp có thẩm quyền có cơ chế, giải pháp, chế tài hiệu quả để công tác cưỡng chế nợ có tính khả thi cao.

Mặc dù Cục thuế Hà Nội đã triển khai quyết liệt nhiều biện pháp đôn đốc nợ và cưỡng chế nợ thuế nhưng trên địa bàn Thủ đô vẫn còn một số doanh nghiệp nợ thuế lớn, nợ thuế kéo dài, một số dự án nợ tiền sử dụng đất.

Vừa qua, Cục thuế Thành phố Hà Nội đã thực hiện rà soát và công khai Danh sách đợt 1 các doanh nghiệp, dự án nợ tiền thuế, gồm 23 doanh nghiệp nợ thuế đến ngày 31/5/2015 và 15 dự án nợ tiền sử dụng đất đến ngày 30/6/2015.

(T. Hằng)