Cục thuế TP Hà Nội: Đi đầu trong công tác thông tin, phối hợp tuyên truyền

Chiều ngày 19/6/2015, Cục thuế Thành phố Hà Nội là một trong ba tập thể thuộc ngành Thuế vinh dự được Bộ Tài chính tặng Bằng khen “Đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác thông tin, phối hợp tuyên truyền của ngành Tài chính từ năm 2014 - 2015”. Đây là phần thưởng có ý nghĩa, xứng đáng cho sự nỗ lực của Cục thuế Thành phố Hà Nội nói chung, đội ngũ cán bộ công chức làm công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế nói riêng.

Cục thuế TP Hà Nội: Đi đầu trong công tác thông tin, phối hợp tuyên truyền

Công tác tuyên truyền hỗ trợ chính sách thuế là công việc mang tính chuyên ngành và khó tuyên truyền một cách hấp dẫn, bên cạnh đó các chủ trương chính sách pháp luật thuế sửa đổi, bổ sung liên tục (1 năm qua chính sách thuế có nhiều thay đổi, từ Luật Quản lý thuế đến các sắc thuế như thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân và các chính sách ưu đãi, chính sách giảm, giãn về thuế; cải cách thủ tục hành chính thuế theo hướng tiết kiệm thời gian và chi phí cho NNT…); những chuyên đề thuế thường rất khô, khó nhớ, nhưng với sự chỉ đạo sát sao của Ban Lãnh đạo Cục, sự nỗ lực với quyết tâm cao của đội ngũ CBCC làm công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế nên công tác tuyên truyền hỗ trợ của Cục thuế Thành phố Hà Nội có nhiều đổi mới, phong phú về nội dung, hấp dẫn về hình thức đã đạt được những kết quả thiết thực đáng ghi nhận, tạo nên những chuyển biến tích cực về nhận thức trong xã hội.

Kết quả, trong 1 năm (6/2014 - 6/2015) Cục thuế đã phối hợp thực hiện được 36 chuyên trang trên 3 báo và tạp chí; Đã phối hợp với khoảng 40 cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và Thành phố  để tuyên truyền chính sách thuế và các hoạt động của Cục thuế với  514 buổi phát sóng, 448 tin, bài, ảnh tuyên truyền; 10.932 buổi phát thanh; đã cung cấp 313.092 văn bản cho NNT và phát miễn phí 31.667 ấn phẩm, tờ rơi tuyên truyền về chính sách thuế.

Cục thuế cũng đã tổ chức 02 buổi giao ban, thông tin báo chí với phóng viên Báo, Đài và đại biểu các cơ quan truyền thông trên địa bàn Hà Nội; Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức 01 buổi tập huấn chính sách thuế mới cho đội ngũ báo cáo viên Thành phố. Đã trả lời qua điện thoại 29.756 lượt NNT, trả lời trực tiếp cho 26.787 lượt NNT, trả lời bằng văn bản 2.666 lượt NNT; Phối hợp tổ chức 42 buổi đối thoại. Tổ chức 196 lớp tập huấn về chính sách thuế ước cho 116.066 lượt người nộp thuế và CBCC. Thông qua công tác tuyên truyền hỗ trợ, chính sách thuế đã được chuyển tải một cách cụ thể tới người nộp thuế, giải quyết kịp thời những vướng mắc của người nộp thuế trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế. Điểm mới trong năm 2015 là Cục thuế Thành phố Hà Nội tổ chức “Tháng hỗ trợ người nộp thuế thực hiện chính sách thuế mới năm 2015 và quyết toán thuế năm 2014”. Với tháng hỗ trợ NNT (02/3/2015 - 04/4/2015), Cục thuế TP Hà Nội đã hỗ trợ cho 5.372 lượt NNT với 6.307 vướng mắc (2.330 vướng mắc chính sách thuế, 2.013 vướng mắc về kê khai thuế và 1.964 vướng mắc về ứng dụng thuế).

Trước đó, ngày 27/5/2015 Cục thuế Thành phố Hà Nội vinh dự là một trong 4 đơn vị được Bộ Tài chính tặng Bằng khen “Đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong triển khai nộp thuế điện tử, góp phần đẩy mạnh chương trình cải cách thủ tục hành chính thuế năm 2015”. Những nỗ lực của Cục thuế Thành phố Hà Nội trong thời gian qua đã được Bộ Tài chính ghi nhận và tặng thưởng nhiều Bằng khen. Đây là thành tích ý nghĩa, thiết thực chào mừng 70 năm ngày thành lập Ngành và 90 năm ngày báo chí Cách mạng Việt Nam.

(HG)