Cục thuế TP Hà Nội sẵn sàng cho "Tháng hỗ trợ người nộp thuế"

Từ ngày 02/03/2015 đến ngày 04/04/2015, tại Cục thuế Thành phố Hà Nội và 30 Chi cục Thuế các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thủ đô đồng loạt triển khai “Tháng hỗ trợ người nộp thuế thực hiện chính sách thuế mới năm 2015 và quyết toán thuế năm 2014” nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người nộp thuế trong chấp hành chính sách pháp luật thuế.

Cục thuế TP Hà Nội sẵn sàng cho "Tháng hỗ trợ người nộp thuế"

Đây là công việc thường niên của Cục Thuế TP.Hà Nội nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người nộp thuế (NNT) trong chấp hành chính sách, pháp luật thuế.

Để “Tháng hỗ trợ người nộp thuế” đạt hiệu quả cao, lãnh đạo cục thuế đã chỉ đạo các phòng chức năng tham gia. Theo đó, ngoài bộ phận Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế tại bộ phận “một cửa”, các phòng chức năng khác như: tin học, kê khai… cũng sẽ tham gia hỗ trợ NNT.

Riêng tại bộ phận “một cửa” của Văn phòng cục đã bố trí thêm 2 bàn hỗ trợ về chính sách thuế, 2 bàn hỗ trợ về khai thuế và 2 bàn hỗ trợ về ứng dụng tin học. Ngoài ra, để NNT được hỗ trợ nhanh, đúng và trúng, cục thuế còn bố trí 1 bàn phát phiếu để phân loại vướng mắc đề nghị hỗ trợ.

Trong tháng hỗ trợ NNT, đến thời gian cao điểm nộp quyết toán thuế, Cục Thuế TP.Hà Nội còn tăng cường thêm bộ phận hỗ trợ và tiếp nhận quyết toán thuế với sự phối hợp của nhiều bộ phận chức năng: Kiểm tra, Tuyên truyền hỗ trợ NNT, Kê khai và Quyết toán thuế thu nhập cá nhân, Tin học và sự vào cuộc của lực lượng đoàn viên thanh niên…

(T.H)