Cục Thuế TP Hà Nội thảo luận CCTTHC thuế với doanh nghiệp

(eFinance Online) - Ngày 8/9, Cục Thuế TP Hà Nội có buổi thảo luận với một số Hội, Hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội về đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC).
Cục thuế Hà Nội thảo luận CCTTHC thuế với một số Hội, Hiệp hội doanh nghiệp. Cục thuế Hà Nội thảo luận CCTTHC thuế với một số Hội, Hiệp hội doanh nghiệp.

Tham gia buổi làm việc có đại diện lãnh đạo: Hội doanh nhân tư nhân Việt Nam; Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội; Hội kế toán và kiểm toán Việt Nam; Hội nữ doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội hội thảo cùng ông Nguyễn Thế Mạnh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, kiêm Cục trưởng; ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng và một số lãnh đạo Phòng chức năng Cục Thuế TP Hà Nội.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thế Mạnh - Cục trưởng Cục Thuế TP Hà Nội đã thông báo sơ bộ tình hình thu thuế những năm vừa qua và 8 tháng đầu năm 2016; đồng thời đánh giá cao sự đóng góp vào ngân sách của khối doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Theo ông Mạnh, loại hình doanh nghiệp này chiếm đa số và chủ yếu trong nền kinh tế trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Theo đó, loại hình doanh nghiệp này đóng vai trò quan trọng, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, giúp huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển. Số tiền thuế và phí mà các doanh nghiệp nhỏ và vừa, tư nhân đã nộp vào ngân sách đã tăng 18,4 lần so với 10 năm trước đây. Do vậy, đã tạo tạo ra 40% cơ hội cho dân cư tham gia đầu tư có hiệu quả trong việc huy động các khoản tiền đang phân tán, nằm trong dân cư, để hình thành các khoản vốn đầu tư cho SXKD. Bên cạnh những kết quả đạt được, khối doanh nghiệp nhỏ và vừa còn tồn tại một số hạn chế về: tiếp cận vốn vay; áp dụng công nghệ; cũng như hiệu quả SXKD thấp; bất cập về trình độ quản lý và chất lượng nguồn lao động; ít tiếp cận các chính sách pháp luật và thông lệ quốc tế trong SXKD.

Để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người nộp thuế, những năm qua, Cục Thuế TP Hà Nội đã luôn cải cách TTHC thuế thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các khâu quản lý thuế; áp dụng phần mềm trong kê khai thuế, nộp thuế điện tử.. đã hỗ trợ, tạo thuận lợi cho NNT chấp hành tốt nghĩa vụ thuế.

Cũng tại buổi làm việc, hai bên trao đổi về cải cách TTHC tại Cơ quan thuế và thống nhất nội dung như: Cách thức phối hợp, trao đổi thông tin, hỗ trợ giữa Cơ quan thuế với Hội, Hiệp hội và với các doanh nghiệp; tiếp nhận và giải quyết TTHC tại Cơ quan thuế; thái độ, hành xử của cán bộ công chức thuế khi thực hiện TTHC, thi hành công vụ trong quá trình thanh tra, kiểm tra cũng như những ý kiến đóng góp xây dựng và đề xuất phương án cải cách TTHC thuế trên địa bàn Hà Nội để hỗ trợ tốt nhất cho NNT.

(PV)