Cục Thuế TP Hà Nội: Thu NSNN 6 tháng đầu năm đạt 51% dự toán

(eFinance Online) - Báo cáo của Cục Thuế TP Hà Nội cho biết, tổng thu ngân sách 6 tháng thực hiện 78.764 tỷ đồng, đạt 51% dự toán, tăng 20,8% so cùng kỳ.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Trong đó, thu từ dầu thô thực hiện 1.151 tỷ đồng, đạt 50,1% dự toán, bằng 49,8% cùng kỳ.

Tổng thu trừ dầu 6 tháng thực hiện 77.613 tỷ đồng, đạt 51% dự toán, tăng 23,4% so cùng kỳ.

Có 6 khu vực thu, khoản thu, sắc thuế đạt trên 50% dự toán và duy trì được tốc độ tăng thu so cùng kỳ năm trước, đó là: thuế CTN Ngoài quốc doanh, thuế Thu nhập cá nhân, thu Tiền sử dụng đất, thuế SD đất Phi nông nghiệp, thu tiền cho thuê mặt đất mặt nước, thu tiền từ bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước.

Có 6 khu vực, khoản thu đạt dưới 50% dự toán nhưng vẫn đạt tốc độ tăng thu so cùng kỳ: Khu vực DNNN địa phương, Khu vực doanh nghiệp có vốn ĐTNN, thuế Bảo vệ môi trường (do thay đổi chính sách nâng mức thu từ tháng 5/2015 đối với mặt hàng xăng dầu), Lệ phí trước bạ, Phí - lệ phí cân đối Ngân sách, thu cố định tại xã.

Có 31/37 đơn vị có tỷ lệ tổng thu thực hiện 6 tháng đầu năm đạt trên 50% dự toán và có tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. 

Nhằm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách năm 2016, bên cạnh việc tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ 5 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá, 6 nhóm giải pháp công tác thuế năm 2016 Cục đã đề ra, trong 6 tháng cuối năm 2016, Cục Thuế TP Hà Nội tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp.

Thứ nhất, tập trung phân tích, triển khai đồng bộ các giải pháp công tác thuế của ngành; Tập trung rà soát, phân tích, đánh giá lại nguồn thu trên địa bàn; Thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình thu ngân sách, nắm chắc các nguồn thu trên địa bàn;...

Thứ hai, tiếp tục tập trung triển khai quyết liệt công tác quản lý, đôn đốc, cưỡng chế thu hồi nợ thuế theo đúng quy định của pháp luật, thực hiện đầy đủ Quy trình; Tăng cường phối hợp với các ngành, các cấp trong việc đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế; Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng danh sách những tổ chức, cá nhân cố tình dây dưa nợ thuế, thời gian nợ thuế kéo dài; Kiên quyết xử lý đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chây ỳ nợ thuế theo quy định.

Thứ ba, tập trung đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra, chống thất thu ngân sách.

Thứ tư, tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho Doanh nghiệp.

Thứ năm, tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh theo Nghị quyết số 19/NĐ-CP ngày 12/03/2015, Nghị quyết số 19-2016/NĐ-CP ngày 28/4/2016 và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ. 

Thứ sáu, tăng cường kiểm tra giám sát, thường xuyên chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật tới toàn thể CBCC trong cơ quan về lề lối, tác phong, thái độ, cách hành xử, tính tuân thủ pháp luật thuế và các pháp luật liên quan, nâng cao chất lượng phục vụ tốt Người nộp thuế...

(T.H)