Cục Thuế TP Hà Nội tích cực hỗ trợ NNT

Chỉ sau 1 tuần triển khai “Tháng hỗ trợ người nộp thuế thực hiện chính sách thuế mới năm 2015 và quyết toán thuế năm 2014” Cục Thuế TP Hà Nội đã hỗ trợ cho 370 lượt người nộp thuế với 426 vướng mắc.

Ảnh minh họa - nguồn internet. Ảnh minh họa - nguồn internet.

Từ ngày 2/3 đến 4/4/2015, tại Cục Thuế TP Hà Nội và 30 Chi cục Thuế các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thủ đô đồng loạt triển khai “Tháng hỗ trợ người nộp thuế thực hiện chính sách thuế mới năm 2015 và quyết toán thuế năm 2014” nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người nộp thuế trong chấp hành chính sách pháp luật thuế.

Chỉ sau 1 tuần triển khai, Cục Thuế TP Hà Nội đã hỗ trợ cho 370 lượt người nộp thuế với 426 vướng mắc (161 vướng mắc chính sách thuế, 162 vướng mắc ke khai thuế và 139 vướng mắc về ứng dụng thuế). Trong đó: Tại Văn phòng Cục có 86 lượt người nộp thuế với 107 vướng mắc (36 vướng mắc chính sách thuế, 31 vướng mắc về kê khai thuế và 40 vướng mắc vè ứng dụng thuế). Còn tại các Chi cục Thuế có 284 lượt người nộp thuế với 335 vướng mắc (125 vướng mắc chính sách thuế, 131 vướng mắc về kê khai thuế và 99 vướng mắc về ứng dụng thuế).

Được biết, bắt đầu từ ngày 12/3, Cục Thuế TP Hà Nội tổ chức tập huấn “Chính sách Thuế mới và những điều cần lưu ý khi quyết toán thuế năm 2014” cho cán bộ công chức thuế và người nộp thuế trên địa bàn.Cũng trong thời điểm này, công tác tập huấn chính sách thuế mới cho người nộp thuế  được tổ chức tại 30 Chi cục thuế các quận, huyện, thị xã. Riêng tại Văn phòng Cục: Tổ chức 5 lớp tập huấn cho gần 2.000 cán bộ, công chức; 12 lớp tập huấn cho gần 10 nghìn người nộp thuế...

(T.H)