Cục Thuế TP Hà Nội vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động

Chiều ngày 30/12,  tại Bộ Tài chính, Cục Thuế TP Hà Nội đã vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sáng tạo từ năm 2005 đến năm 2014. Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương kết quả, thành tích của ngành tài chính đạt được trong năm 2015 cũng như thành tích của Cục thuế TP Hà nội những năm vừa qua.

Cục Thuế TP Hà Nội vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động. Ảnh: T.H.Cục Thuế TP Hà Nội vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động. Ảnh: T.H.

Cục Thuế Thành phố Hà Nội là một trong 2 cục thuế đảm nhận số thu ngân sách lớn nhất cả nước. Với đặc điểm Hà Nội là địa bàn rộng lớn, tình hình kinh tế - xã hội đa dạng, mang tính vùng miền và đối tượng phục vụ nhiều thành phần với trình độ hiểu biết pháp luật khác nhau, Cục Thuế Hà Nội đã gặp không ít khó khăn trong quá trình thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, nhờ được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế cùng với sự đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu của tập thể lãnh đạo cũng như toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, Cục Thuế TP Hà Nội đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ và đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa ngành Thuế trong suốt thời gian qua.

Bên cạnh đó, kể từ khi thành lập đến nay, Cục Thuế TP Hà Nội luôn xác định hai mục tiêu chính để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao hàng năm, đó là: hoàn thành suất sắc nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn và hỗ trợ tốt nhất cho Người nộp thuế khi chấp hành chính sách pháp luật về thuế, tạo sự đồng thuận của Người nộp thuế và sự động tình, ủng hộ của mọi tầng lớp nhân dân trong công tác thuế. Trong 10 năm qua, Cục Thuế Hà Nội đã đạt được những thành tích đáng kể...

(PV)