Cục thuế TP Hải phòng triển khai tuần lễ tăng cường hỗ trợ QTT năm 2015

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền và hỗ trợ thực hiện tốt nhất chính sách pháp luật về thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong việc thực hiện thủ tục hành chính thuế, đặc biệt kỳ quyết toán thuế 2015, Cục thuế TP Hải Phòng tổ chức tuần lễ tăng cường hỗ trợ quyết toán thuế năm 2015.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, tuần lễ tăng cường hỗ trợ quyết toán thuế năm 2015 sẽ diễn ra từ 24/3/2016 đến 31/3/2016 tại bộ phận “một cửa” Văn phòng Cục thuế và các Chi cục Thuế quận, huyện với mục tiêu: Hỗ trợ về chính sách, pháp luật thuế liên quan đến quyết toán thuế năm 2015 (chủ yếu là thuế TNCN, Thuế TNDN, báo cáo tài chính); Hỗ trợ lập quyết toán thuế trên ứng dụng hỗ trợ khai thuế HTKK phiên bản mới nhất (đặc biệt đối với cá nhân tự quyết toán); Hỗ trợ người nộp thuế thủ tục kê khai, nộp thuế điện tử, …

(PV)