Cục thuế TP Hồ Chí Minh: Thu ngân sách đạt 103,46% dự toán pháp lệnh

(eFinance Online) -Theo báo cáo của Cục Thuế TP.HCM, thu NSNN tháng 12/2016 ước thực hiện 22.222 tỷ đồng, lũy kế năm 2016 là 202.933 tỷ đồng, đạt 103,46% dự toán pháp lệnh, tăng 11,46% so với cùng kỳ năm 2015. 
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Trong đó, thu nội địa trừ dầu tính cân đối là 20.872 tỷ đồng, lũy kế năm 2016 là 188.875 tỷ đồng, đạt 106,35% dự toán pháp lệnh, tăng 18,72% so với cùng kỳ năm 2015; ước thu từ dầu thô là 1.350 tỷ đồng, lũy kế năm 2016 là 14.059 tỷ đồng, đạt 77,24% dự toán pháp lệnh so với cùng kỳ năm 2015. Trong tháng 12/2016, thu NSNN từ hoạt động sản xuất kinh doanh ước thực hiện là 12.679 tỷ đồng, lũy kế năm 2016 là 119.835 tỷ đồng, đạt 102,23% dự toán pháp lệnh năm, tăng 17,24% so với cùng kỳ năm 2015.

(T.H)