Cục Thuế TP Hồ Chí Minh: Thu NSNN tháng 2 tăng 12,78%

Báo cáo của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh cho biết, ước thu tháng 2/2015 là 9.216 tỷ đồng, lũy kế 2 tháng đầu năm là 33.063 tỷ đồng, tăng 12,78% so với cùng kỳ năm 2014.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.
Một số loại thu tăng so với cùng kỳ năm 2014, cụ thể: Thu từ khu vực kinh tế Nhà nước tăng 18,24%; thuế bảo vệ môi trường tăng 8,19%, thu lệ phí trước bạ tăng 8,24%, thu phí - lệ phí tính cân đối tăng 51,53%...
 
Tình hình kinh tế xã hội tháng đầu năm 2015 có dấu hiệu tăng trưởng mạnh, cụ thể: chỉ số phát triển công nghiệp tháng 1/2015 tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2014; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 5,4% so với tháng 12/2014; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2014.
 
(T.H)