Cục Thuế TP Hồ Chí Minh: Thu NSNN trong 10 tháng đạt 91,09% dự toán pháp lệnh

Báo cáo Cục Thuế TP Hồ Chí Minh cho biết, ước thu tháng 10/2014 đạt được của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh là 15.599 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng đầu năm là 139.830 tỷ đồng, đạt 91,09% dự toán pháp lệnh năm 2014.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.
Tình hình thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh ước tháng 10/2014 là 10.933 tỷ đồng, tăng 10,26% so với cùng kỳ năm 2013.
 
Trong đó, thu từ khu vực kinh tế Nhà nước ước tháng 10/2014 đạt được 1.813 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng đầu năm là 13.588 tỷ đồng, tăng 10,73% so với cùng kỳ năm 2013; thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ước tháng 10/2014 là 4.571 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng đầu năm 2013 là 32.007 tỷ đồng, tăng 25,07% so với cùng kỳ năm 2013; thu từ khu vực CTN/NQD ước tháng 10/2014 là 3.762 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng đầu năm 2014 là 26.825 tỷ đồng, tăng 4,24% so với cùng kỳ năm 2013.
 
(T.H)