Cục thuế TP Hồ Chí Minh: Ước thu tháng 4 đạt 35,74% dự toán

(eFinance Online) - Cuối tháng 4 vừa qua, tại buổi làm việc đoàn công tác của Tổng cục Thuế do Tổng cục trưởng Bùi Văn Nam chủ trì, lãnh đạo Cục Thuế TP Hồ Chí Minh cho biết, ước thu tháng 4/2016 được 18.535 tỷ đồng, luỹ kế 4 tháng đầu năm là 69.972 tỷ đồng, đạt 35,74% dự toán, tăng 8,23% so với cùng kỳ. 
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Trong đó ước thu nội địa trừ dầu tính cân đối là 17.465 tỷ đồng, luỹ kế 4 tháng đầu năm là 65.329 tỷ đồng, đạt 36,78% dự toán , tăng 16,20% so với cùng kỳ năm 2015.  thu từ dầu thô là 1.070 tỷ đồng, luỹ kế 4 tháng đầu năm là 4.596 tỷ đồng, đạt 25,25 % dự toán pháp, giảm 42,88% so với cùng kỳ năm 2015.

Trong 4 tháng đầu năm, số thu từ hoạt động SXKD ước đạt 12.319 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng đầu năm là 44.185 tỷ đồng, đạt 37,69% dự toán, tăng 16,37% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó thu từ khu vực kinh tế nhà nước ước tháng 4/2016 đạt được 2.677 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng đầu năm là 9.141 tỷ đồng, đạt 30,97% dự toán, giảm 1,53% so với cùng kỳ năm 2015. Đối với DNNN trung ương: ước thu tháng 4/2016 được 1.874 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng đầu năm là 6.180 tỷ đồng, đạt 30,64% dự toán, giảm 1,94% so với cùng kỳ.  

Số thu từ DNNN địa phương ước tháng 4/2016 thu được 803 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng đầu năm là 2.962 tỷ đồng, đạt 31,68% so với dự toán, giảm 0,64% so với cùng kỳ năm 2015. Thu từ khu vực có vốn ĐTNN ước tháng 4/2016 thu được 5.206 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng đầu năm là 17.610 tỷ đồng, đạt 36,16% dự toán, tăng 16,19% so với cùng kỳ năm trước.  Riêng số thu từ khu vực  ngoài quốc doanh ước tháng 4/2016 thu được 4.436 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng đầu năm là 17.434 tỷ đồng, đạt 44,70% dự toán, tăng 28,86% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng cục trưởng Bùi Văn Nam yêu cầu trong thời gian tới, ngành thuế TP Hồ Chí Minh tăng cường quản lý kê khai kiểm soát nguồn thu, đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra, chống thất thu; đôn đốc thu hồi nợ đọng, trong đó tập trung vào các doanh nghiệp (DN) lớn, DN trọng điểm, DN có rủi ro cao về thuế.

Ngành thuế cần tăng cường quản lý đối với hộ kinh doanh, nhất là các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ nhà hàng, giải trí, tổ chức sự kiện. Cùng với đó, cơ quan thuế tiếp tục tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục tư tưởng chính trị, nâng cao trình độ quản lý, trách nhiệm thực thi công vụ đối với đội ngũ cán bộ công chức thuế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

(T.H)