Cục thuế TP.Hà Nội công khai danh sách nợ thuế đợt III

Ngày 9/7, Cục Thuế TP. Hà Nội tiếp tục công khai danh sách các doanh nghiệp nợ tiền thuế, dự án nợ tiền sử dụng đất lớn đợt III.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, có 96 DN nợ thuế đến 31/5/2015 với tổng số tiền nợ lên tới 1.202 tỷ đồng và 10 dự án nợ tiền sử dụng đất tính đến 30/6/2015 với tổng số tiền nợ hơn 406 tỷ đồng.

Danh sách cụ thể như sau:

Cục thuế TP.Hà Nội công khai danh sách nợ thuế đợt III ảnh 1

Cục thuế TP.Hà Nội công khai danh sách nợ thuế đợt III ảnh 2

Cục thuế TP.Hà Nội công khai danh sách nợ thuế đợt III ảnh 3

Cục thuế TP.Hà Nội công khai danh sách nợ thuế đợt III ảnh 4

Cục thuế TP.Hà Nội công khai danh sách nợ thuế đợt III ảnh 5

Cục thuế TP.Hà Nội công khai danh sách nợ thuế đợt III ảnh 6

Cục thuế TP.Hà Nội công khai danh sách nợ thuế đợt III ảnh 7

Cục thuế TP.Hà Nội công khai danh sách nợ thuế đợt III ảnh 8

Cục thuế TP.Hà Nội công khai danh sách nợ thuế đợt III ảnh 9

Cục thuế TP.Hà Nội công khai danh sách nợ thuế đợt III ảnh 10

Cục thuế TP.Hà Nội công khai danh sách nợ thuế đợt III ảnh 11

Cục thuế TP.Hà Nội công khai danh sách nợ thuế đợt III ảnh 12

Cục thuế TP.Hà Nội công khai danh sách nợ thuế đợt III ảnh 13

(T.H)