Cục Thuế TP.Hà Nội: Hiệu quả công tác tuyên truyền và chống thất thu thuế

Nhằm tạo điều kiện cho người nộp thuế (NNT) nắm bắt chính sách thuế mới, thủ tục hành chính về thuế để thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế, ngay từ đầu năm Cục Thuế TP Hà Nội tiếp tục tăng cường tuyên truyền dưới nhiều hình thức, đa dạng, phong phú và hỗ trợ bằng nhiều phương thức.

Cục Thuế TP.Hà Nội: Hiệu quả công tác tuyên truyền và chống thất thu thuế

7 tháng đầu năm 2014, ngoài mở 3 chuyên trang cố định “Chính sách thuế với cuộc sống”, “Thuế Thủ đô”, Cục Thuế TP Hà Nội kết hợp với báo, đài Trung ương và Hà Nội hướng dẫn tuyên truyền các chính sách thuế mới và sửa đổi bổ sung cũng như cải cách, HĐH ngành thuế. Cung cấp 15.960 ấn phẩm, tờ rơi cũng như băng rôn, pa nô tuyên truyền.Hỗ trợ trả lời vướng mắc cho NNT: 1.753 công văn; trực tiếp cho 16.081 lượt NNT, qua điện thoại 18.131 cuộc; tổ chức 99 lớp tập huấn cho 59.984 NNT; 33 hội nghị đối thoại cho 7.460 NNT; tiếp tục triển khai các dự án HĐH ngành thuế. Cục Thuế tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra: qua kiểm tra 112.808 hồ sơ: điều chỉnh 1.260 hồ sơ, thuế tăng 92,5 tỷ đồng; giảm lỗ 20,4 tỷ đồng; giảm khấu trừ 60,3 tỷ đồng; đề nghị giải trình 2.507 hồ sơ và kiểm tra 1.874 hồ sơ. Kiểm tra 4.493 báo cáo tài chính: yêu cầu giải trình 1.468 báo cáo; điều chỉnh thuế tăng 41,7 tỷ đồng; giảm lỗ 12,9 tỷ đồng đối với 133 báo cáo; đề nghị kiểm tra 383hồ sơ. Hoàn thành 2.210 cuộc kiểm tra, xử lý 1.454 cuộc: truy thu 407,2 tỷ đồng; giảm khấu trừ 25,3 tỷ đồng; giảm hoàn 185,7 tỷ đồng; giảm lỗ 177,3 tỷ đồng. Qua thanh tra 422 đơn vị: giảm khấu trừ 156,2 tỷ đồng, giảm lỗ 368 tỷ đồng, truy thu 442,8 tỷ đồng. Thanh tra 290 quyết định hoàn thuế, xử lý 86 quyết định, truy hoàn 5,2 tỷ đồng...Do đó, nâng tổng số 7 tháng đầu năm, Cục Thuế thu thuế đạt 62,2% dự toán năm, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước; nếu trừ số thu từ dầu, tiền sử dụng đất (SDĐ) đạt 64,1% dự toán, tăng 10,9% so cùng kỳ. Trong đó, các Chi cục đã tăng cường tuyên truyền và chống thất thu thuế:

Chi cục Thuế Quận Bắc Từ Liêm: mặc dù quản lý 5.892 mã số thuế, nhưng đang hoạt động 3.820 đơn vị và 3.310 hộ, chỉ có hơn 2.000 hộ kinh doanh...Để thu thuế đạt hiệu quả, Chi cục tuyên truyền chính sách thuế dưới nhiều hình thức và hỗ trợ tạo thuận lợi cho NNT. Chi cục đã cung cấp 5000 văn bản về chính sách thuế, 500 ấn phẩm, tờ rơi; duy trì đường dây nóng giải đáp vướng mắc 1.320 cuộc và hướng dẫn trực tiếp 1.500 lượt NNT; tổ chức 10 lớp tập huấn cho hơn 5000 NNT và01 hội nghị đối thoại với 185 doanh nghiệp….

 Chi cục Thuế quận Tây Hồ: Chi cục tham mưu với Chính quyền quận về công tác tuyên truyền, chống thất thu và ban hành kế hoạch, triển khai đồng bộ các biện pháp thu. Phát động thi đua trong cán bộ thuế, đề xuất nêu sáng kiến để tạo thuận lợi cho NNT, nhất là đơn giản hóa tiếp nhận hồ sơ, công khai minh bạch thủ tục hành chính. Tuyên truyền chính sách thuế đến 100% NNT bằng nhiều hình thức: tổ chức 06 lớp tập huấn và đối thoại với doanh nghiệp trọng điểm, mới thành lập; giải đáp trực tiếp 142 trường hợp; đặc biệt tổ chức “Tuần lễ hỗ trợ quyết toán thuế TNCN” tháo gỡ vướng mắc; giải đáp qua đường dây nóng, cấp phát ấn phẩm tuyên truyền, gửi 33.211 tài liệu qua thư điện tử, 800 tài liệu quyết toán thuế....

 Chi cục Thuế quận Long biên: Ngoài chỉ đạo bám sát địa bàn, thu sát thuế phát sinh, Chi cục triển khai đồng bộ các giải pháp chống thất thu. Chi cục phối hợp các phường, rà soát đưa vào quản lý thu 100% hộ có địa điểm kinh doanh và đã đưa 691 hộ mới, thuế tăng 165 triệu đồng/tháng; điều chỉnh 3.408 hộ, thuế tăng 483 triệu đồng/tháng. Đặc biệt, thực hiện quy chế phối hợp giữa các phường, phòng ban, ngành trong quận thu 951 hộ xây dựng nhà tư nhân được 8.111 triệu đồng, tăng 86% so cùng kỳ.

 Chi cục Thuế huyện Gia Lâm: Với mục tiêu truyền tải thủ tục hành chính, chính sách thuế mới đến NNT nhanh nhất, Chi cục niêm yết, công khai tại cơ quan Thuế; gửi 3.736 công văn đến từng đơn vị qua thư điện tử; qua bưu điện 1.159 đơn vị; tổ chức 02 buổi đối thoại với 945 NNT; duy trì hỗ trợ đường dây nóng, hỗ trợ trực tiếp, bằng văn bản cho NNT. Phối hợp với khối cơ quan của huyện luôn chuyển hồ sơ, bàn giao đúng quy định. Nâng cao chất lượng ứng dụng của ngành kiểm tra thông tin của NNT, kiểm tra 100% hồ sơ khai thuế; đôn đốc NNT kê khai thuế hàng tháng, hồ sơ quyết toán thuế TNDN, TNCN đạt trên 94%....

(Theo Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế)