Cục Thuế TP.HCM: Truy thu và phạt 1.925 tỉ đồng từ thanh, kiểm tra

Theo Cục Thuế TP.HCM, trong 6 tháng đầu năm đơn vị đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 7.968 doanh nghiệp với số truy thu và phạt 1.925 tỉ đồng, giảm khấu trừ thuế Giá trị gia tăng 119 tỉ đồng, giảm lỗ 4.626 tỉ đồng.

Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Thuế TP.HCM. Ảnh: Nguyễn Huế. Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Thuế TP.HCM. Ảnh: Nguyễn Huế.

Trong đó, Cục Thuế TP.HCM đã thực hiện kiểm tra tại cơ quan Thuế 66.341 hồ sơ khai, đạt 89% so với cùng kì. Trong đó có 3.150 hồ sơ phải khai bổ sung, 29 hồ sơ phải ấn định, 59.753 hồ sơ vi phạm đề xuất kiểm tra tại doanh nghiệp. Số thuế kê khai bổ sung và ấn định 37 tỉ đồng.

Trong 6 tháng, Cục Thuế TP.HCM cũng đã thực hiện kiểm tra tại trụ sở đối với 7.145 lượt  doanh nghiệp, đạt 46% kế hoạch, tăng 10% so với cùng kì. Số thuế truy thu và phạt đạt 1.839 tỉ đồng.

Theo Cục Thuế TP.HCM, mặc dù công tác kiểm tra trong 6 tháng đầu năm không đạt chỉ tiêu so với kế hoạch giao nhưng có một số đơn vị đã thực hiện công tác kiểm tra tăng cao so với cùng kì cả về số lượng và số truy thu và phạt. Điển hình như Chi cục Thuế quận 10 tăng 39% về số lượng, tăng 43% về số truy thu và phạt. Chi cục thuế quận Gò Vấp tăng 66% về số lượng và tăng 48% về số truy thu và phạt, Chi cục Thuế quận Thủ Đức tăng 24% về lượng và 50% về số truy thu và phạt...

Bên cạnh việc kiểm tra, trong 6 tháng đầu năm, Cục Thuế TP.HCM đã thực hiện thanh tra 823 doanh nghiệp đạt 47,6 kế hoạch pháp lệnh, tăng 4% so với cùng kì năm 2014. Tổng số truy thu, truy hoàn và phạt 606 tỉ đồng, giảm khấu trừ 42 tỉ đồng, giảm lỗ 2.450 tỉ đồng.

Theo Cục Thuế TP.HCM, từ đầu năm đến nay, đơn vị tiếp tục thực hiện kế hoạch thanh tra và chương trình kiểm tra tập trung vào các doanh nghiệp có hoàn thuế GTGT, doanh nghiệp có hoạt động chuyển nhượng vốn, doanh nghiệp khai lỗ, doanh nghiệp khu chế xuất, khu công nghiệp có ưu đãi miễn giảm thuế, các đơn vị giải thể, phá sản.

Việc thực hiện thanh tra, kiểm tra tập trung vào các chuyên đề đã nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, đáp ứng yêu cầu cải cách của ngành, công khai minh bạch về chính sách thuế, tạo sự công bằng giữa những người nộp thuế, nâng cao nhận thức về chính sách thuế, hạn chế những sai phạm, nâng cao tính tuân thủ pháp luật của người nộp thuế.

Qua công tác thanh tra, kiểm tra chuyên đề hoạt động động giao dịch liên kết tại doanh nghiệp đã tạo ra hiệu ứng đối với việc tự thực hiện điều chỉnh số liệu kê khai thuế trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, góp phần tăng thu cho ngân sách.

(Theo Báo Hải quan)