Cục Thuế Trà Vinh: Công tác khai thuế đã đi vào nề nếp

(eFinance Online) -Theo đánh giá từ Cục Thuế Trà Vinh, công tác kê khai thuế từng bước đi vào nề nếp, đa số người nộp thuế (NNT) đã thực hiện kê khai thuế qua mạng, đáp ứng kịp thời cho các bộ phận có liên quan khai thác, phân tích và đôn đốc thu nộp thuế đầy đủ cho ngân sách nhà nước (NSNN).
Cán bộ thuế TP. Trà Vinh kiểm tra hồ sơ khai thuế tại doanh nghiệp. Ảnh nguồn: TBTC online.Cán bộ thuế TP. Trà Vinh kiểm tra hồ sơ khai thuế tại doanh nghiệp. Ảnh nguồn: TBTC online.

Đến hết ngày 31/8, Cục Thuế Trà Vinh đã tiếp nhận trên 8.328 nghìn lượt tờ khai trên tổng số lượt tờ khai phải nộp là 8.353 tờ khai, đạt 99,7%. Trong đó: tờ khai thuế GTGT là 6.227/6.248, đạt 99,7%; Tờ khai thuế TTĐB 180/180, đạt 100%; Tờ khai thuế TNDN 1.631/1.632, đạt 99,94%.

Về công tác thu ngân sách, đơn vị cho biết, tổng thu NSNN tháng 8/2016 đạt 157,6 tỷ đồng, lũy kế số thu 8 tháng đạt trên 1.264 tỷ đồng, đạt 71% dự toán cả năm, tăng 44,3% so với cùng kỳ. Tổng thu trừ tiền sử dụng đất đạt 1.168 tỷ đồng, đạt 68,7% dự toán pháp lệnh, tăng 41,6% so với cùng kỳ.

Về công tác kiểm tra hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, trong tháng Cục thuế đã kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế 527 lượt hồ sơ khai thuế các loại, trong đó chấp nhận 515 lượt hồ sơ, điều chỉnh tăng 9 lượt hồ sơ với số tiền 201 triệu đồng và đề nghị kiểm tra 03 lượt hồ sơ, giảm khấu trừ 08 triệu đồng.

Đơn vị cũng đã kiểm tra tại trụ sở NNT 29 cuộc. Qua kiểm tra có 23 cuộc có số thuế truy thu và phạt vi phạm hành chính là 534 triệu đồng, giảm lỗ 1.603 triệu đồng, giảm khấu trừ 59 triệu đồng và đã nộp NSNN 14.020 triệu đồng.

(PV)