Cục thuế Vĩnh Long tập huấn triển khai hệ thống quản lý thuế tập trung

Vừa qua, Cục Thuế Vĩnh Long đã tổ chức tập huấn triển khai hệ thống quản lý thuế tập trung (TMS) cho 212 công chức đang thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại các bộ phận nghiệp vụ văn phòng Cục và Chi cục Thuế.

Ảnh nguồn: Cổng thông tin điện tử Cục thuế Vĩnh Long. Ảnh nguồn: Cổng thông tin điện tử Cục thuế Vĩnh Long.

Triển khai hệ thống quản lý thuế tập trung (TMS) trong ngành thuế nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế của hệ thống ứng dụng quản lý thuế hiện hành, đáp ứng được yêu cầu trong công tác quản lý thuế của ngành thuế và cung cấp các dịch vụ điện tử cho người nộp thuế một cách nhanh chóng, chính xác, kịp thời.

Kế hoạch đào tạo được thực hiện liên tục trong 18 ngày làm việc, bắt đầu từ ngày 21/10-13/11/2015.

Theo dự kiến kế hoạch, sau đợt tập huấn đầu tiên cho các công chức tại các bộ phận nghiệp vụ, Cục thuế tiếp tục lập kế để đào tạo cho toàn thể công chức trong ngành, đảm bảo 100% công chức có thể khai thác tốt được ứng dụng phục vụ cho công việc chuyên môn.

(PV)