Cục thuế Vĩnh Phúc tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý thuế

Thông tin từ Cục thuế Vĩnh Phúc cho biết, tính đến hết tháng 8, toàn tỉnh có 98,9% doanh nghiệp (DN) đăng ký thực hiện kê khai thuế qua mạng so với tổng số DN phải kê khai thuế.   

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Cũng theo số liệu tổng hợp từ Cục thuế Vĩnh Phúc, tính đến 31.7.2015, tổng số nợ của toàn cục thuế trên ứng dụng TMS là 778,473 tỷ đồng, trong đó nợ có khả năng thu là 633,245 tỷ đồng. 

Thời gian tới, Cục thuế Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm cải cách thủ tục hành chính thuế, hiện đại hóa công tác thu nộp thuế.

(T.H)