Cung cấp dịch vụ nộp tờ khai Thuế qua mạng - nét mới của Cơ quan Thuế

 (Tạp chí Tài chính Điện tử số 76 ngày 15/10/2009) - Năm 2005-2006 ngành Thuế đã đạt được những kết quả khả quan khi áp dụng thực hiện cơ chế một cửa tự khai tự nộp, tổ chức tốt các thủ tục kê khai, nộp thuế và hỗ trợ công tác kê khai thuế cho doanh nghiệp bằng việc cung cấp cho doanh nghiệp phần mềm ứng dụng kê khai thuế bằng tờ khai mã vạch tránh sai sót trong việc kê khai thuế.

Ảnh minh họa. Ảnh minh họa.

Tiếp tục phát huy thành công này, năm 2009  ngành Thuế thực hiện xây dựng hệ thống nộp tờ khai thuế qua mạng với mục đích cung cấp dịch vụ kê khai và nộp tờ khai thuế qua mạng Internet cho các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân nộp thuế. Việc đưa vào dịch vụ này bước đầu áp dụng triển khai tại một số doanh nghiệp điển hình trong việc thực hiện nghĩa vụ nộp Thuế.

Bên cạnh đó việc triển khai dịch vụ nộp tờ khai Thuế qua mạng có‎ ý nghĩa to lớn trong việc đáp ứng đòi hỏi dịch vụ ngày càng cao của người nộp thuế, đồng thời chuẩn bị cơ sở hạ tầng cho việc gia tăng đáng kể số lượng người nộp thuế và là nền tảng để tiến tới hệ thống thuế điện tử trong tương lai. Để bạn đọc hiểu vể hệ thống này, chúng tôi xin giới thiệu về hệ thống nộp tờ khai Thuế qua mạng (gọi tắt là hệ thống iHTTK).

Yêu cầu thực tế cần phải thực hiện nộp tờ khai thuế qua mạng

Hiện tại các cơ quan thuế có bộ phận tiếp nhận tờ khai Thuế được trang bị thiết bị đọc mã vạch để tiếp nhận tờ khai của doanh nghiệp theo quy trình nộp tờ khai thuế hiện tại:  

· Đối với người nộp thuế: sử dụng phần mềm Hỗ trợ kê khai do TCT phát hành miễn phí hỗ trợ cho việc kê khai và tạo ra các bản tờ khai dưới nhiều khuôn dạng khác nhau (bản in giấy, các tệp dữ liệu dạng Excel hay PDF).

· Đối với Cơ quan thuế: sử dụng phần mềm Nhận tờ khai dựa trên công nghệ mã vạch để nhận các dữ liệu kê khai vào hệ thống của Cơ quan Thuế.

Từ thực tế này có thể nhận thấy hoạt động kê khai thuế hiện tại chưa được tự động hóa cao: Người nộp thuế phải in tờ khai và mang tờ khai tới cơ quan thuế, về phía cơ quan thuế cần phải có cán bộ tiếp nhận và đọc tờ khai vào hệ thống. Đối với các địa phương nhỏ, thì việc thực hiện quy trình này có thể tam chấp nhận, tuy nhiên ở các tỉnh thành lớn sẽ gây phiền hà cho doanh nghiệp nộp Thuế cũng như áp lực cho cán bộ cơ quan Thuế phải tiếp xúc và xử lí số lượng tờ khai lớn, đặc biệt tại các cơ quan thuế lớn như Cục Thuế TP HCM hay Cục Thuế Hà Nội hay xảy ra tình trạng quá tải khi đến hạn nộp tờ khai.

Để giảm tải cho các cơ quan Thuế và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nộp Thuế, ngành Thuế đã thực hiện xây dựng hệ thống nộp tờ khai Thuế qua mạng:

Mục tiêu và yêu cầu của dự án

Sau khi được triển khai thực tế, hệ thống sẽ cung cấp dịch vụ nộp tờ khai thuế qua mạng cho phép người nộp thuế thực hiện nộp tờ khai quan mạng Internet cho cơ quan thuế, giúp đơn giản và theo dõi được các bước xử lý của cơ quan thuế. Hệ thống đáp ứng được các yêu cầu sau:

Về nghiệp vụ: Hệ thống nộp tờ khai thuế qua mạng đáp ứng được các nghiệp vụ kê khai thuế hiện tại. Bên cạnh đó hệ thống vẫn đảm bảo các yêu cầu của công tác quản lí thuế như: Hệ thống phải lưu được tờ khai gốc, khi cần có thể in phục hồi tờ khai; Cho phép người nộp thuế khai báo thuế (tờ khai thuế) qua mạng Internet dưới hình thức gửi file dữ liệu; Cung cấp trạng thái của tờ khai tới người nộp thuế (đã xử lý ở mức nào, có lỗi hay không).

Về cơ sở dữ liệu: hệ thống đảm bảo tất cả các dữ liệu trên tờ khai thuế điện tử của người nộp thuế được tự động ghi vào cơ sở dữ liệu tác nghiệp của cơ quan Thuế quản lý người nộp thuế.

Về an toàn bảo mật thông tin: hệ thống đảm bảo được tính bảo mật và toàn vẹn của thông tin, chống được xâm nhập trái phép để xem hoặc sửa thông tin trên tờ khai. Kết hợp được với hệ thống cấp phát chứng thực số quốc gia để xác thực và đảm bảo tính toàn vẹn thông tin.

Về kiến trúc hệ thống: hệ thống nộp tờ khai thuế qua mạng được thiết kế theo mô hình tập trung và có kiến trúc 3 lớp và chạy trên nền Web. Dịch vụ nộp tờ khai điện tử phải được kết nối với hệ thống ứng dụng hiện tại thông qua hạ tầng truyền thông của ngành. Hệ thống có khả năng kiểm soát, phân quyền truy cập các thông tin theo từng người dùng (người nộp thuế, cán bộ thuế). 

Giải pháp công nghệ cho hệ thống nộp tờ khai Thuế qua mạng (iHTTK)

Hệ thống iHTKK là một hệ thống cho phép Người nộp thuế nộp các tờ khai bằng cách kết xuất các tệp dữ liệu (dưới dạng tệp PDF) của từng loại tờ khai từ ứng dụng HTKK, sau đó gửi các tệp tờ khai đó đến cơ quan thuế thông qua hệ thống. Các tệp tờ khai sẽ được lưu trữ tập trung tại Tổng cục Thuế. Dữ liệu kê khai được trích xuất từ các tệp tờ khai, gửi tới các  Cục thuế  thông qua hệ thống truyền tin (không đồng bộ). Tại các Cục thuế, dữ liệu kê khai được nhận vào hệ thống trung gian Nhận tờ khai (NTK), sau đó dữ liệu kê khai sẽ được chuyển từ hệ thống trung gian này sang hệ thống quản lý thuế (QLT) để xử lí.

Hệ thống iHTKK được xây dựng theo mô hình công nghệ 3 lớp J2EE. Ứng dụng iHTKK cung cấp toàn bộ các tác vụ chức năng nghiệp vụ và dữ liệu tới người dùng cuối. Ứng dụng sẽ được cài đặt và vận hành trên môi trường máy chủ ứng dụng Oracle Application Serve. 

- Hạ tầng khóa công khai (PKI): Cung cấp chứng thư số theo các quy định của pháp luật, Tạo các chữ ký trên các dữ liệu điện tử, Xác minh tính đúng đắn, hợp lệ, hợp pháp của chữ ký điện tử

- Hạ tầng truyền tin: Việc tích hợp hệ thống iHTKK với các hệ thống khác của ngành Thuế được thực hiện dựa trên công nghệ WebSphere MQ. Cụ thể, hệ thống iHTKK được tích hợp với hệ thống NTK, thông tin trao đổi giữ 2 hệ thống này bao gồm: Thông tin dữ liệu tờ khai; Thông tin trạng thái xử lý tờ khai.

- Máy chủ ứng dụng: Oracle Application Server

- Cổng thông tin điện tử Hạ tầng cổng thông tin điện tử, phục vụ việc cung cấp các dịch vụ của ngành Thuế tới NGƯờI NộP THUế và các tổ chức liên quan khác. Cổng thông tin điện tử được xây dựng trên công nghệ OracleAS Portal. Ứng dụng iHTKK sẽ được cung cấp tới người dùng thông qua cổng thông tin này

- Hệ quản trị CSDL: Oracle Database Server

Hệ thống được xây dựng bao gồm các chức năng sau:

- Các chức năng phục vụ cho người nộp thuế: Kết xuất tệp tờ khai dưới dạng PDF từ hệ thống HTKK; Thực hiện ký điện tử trên tệp tờ khai; Gửi tệp tờ khai đến CQT qua mạng Internet; Tra cứu tình trạng xử lý tờ khai; Tra cứu các thông tin phản hồi về tờ khai, số liệu kê khai từ CQT trên Internet hoặc nhận qua thư điện tử; Tra cứu lịch sử gửi tờ khai qua Internet.

- Các chức năng phục vụ cho cơ quan Thuế: Tra cứu tình trạng nộp tờ khai; Truy xuất được tệp tờ khai gốc của NNT gửi; Câp nhật các thông tin phản hồi đối với các tờ khai, ký điện tử trên các thông tin phản hồi đó.

- Các chức năng tự động: Quản lý chứng thư số và xác nhận chữ ký điện tử; Gửi thông tin phản hồi dưới dạng thư điện tử; Trích xuất dữ liệu kê khai từ tệp tờ khai và truyền dữ liệu đó từ TCT tới hệ thống NTK của các CT; Nhận các thông tin phản hồi về trạng thái, lỗi của dữ liệu kê khai từ hệ thống NTK của các CT.

Hiệu quả khi triển khai hệ thống

- Hiệu quả đối với cơ quan thuế: Khi triển khai hệ thống sẽ giúp cho cơ quan thuế giảm bớt áp lực khi nhận tờ khai trực tiếp đặc biệt trong các thời điểm kê khai hàng tháng, háng quý. Bên cạnh đó đây là một nét mới trong cơ quan Thuế trong công cuộc cải cách và hiện đại hóa các thủ tục hành chính. Tạo sự gần gũi giữa cơ quan Thuế và Người nộp thuế.

- Hiệu quả đối với các tổ chức cá nhân nộp thuế: Người nộp Thuế không cần phải đến trực tiếp cơ quan Thuế để nộp tờ khai, sẽ tiết kiệm được thời gian. Bên cạnh đó người nộp thuế có thể thực hiện nghĩa vụ 24/24 h trong ngày, có thể nộp cả thứ 7, chủ nhật miễn đảm bảo đúng hạn kê khai của doanh nghiệp. Hệ thống này còn giúp doanh nghiệp trong trường hợp đại diện pháp lí của doanh nghiệp đi vắng thì vẫn có thể tự ký và nộp tờ khai thông qua việc kê khai thuế qua mạng hoặc có thể giao lại việc quản lý chữ ký điện tử cho người được tin cậy để ký và nộp tờ khai. Việc sử dụng ứng dụng nộp hồ sơ khai thuế qua mạng còn giúp cho đơn vị giảm được chi phí in ấn, tất cả các dữ liệu được xử lý thông qua mạng Internet.

Xây dựng hệ thống iHTTK là một trong những kế hoạch trọng điểm của ngành Thuế năm 2009, do đó dự án được triển khai dưới sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các lãnh đạo Bộ, ngành. Việc triển khai thành công dự án này được đánh dấu như một nét mới của ngành Thuế trong công tác cung cấp dịch vụ tạo điểu kiện thuận lợi cho Người nộp Thuế. Tuy nhiên trước khi triển khai rộng rãi, ngành Thuế dự kiến tạm thời thí điểm trên một số doanh nghiệp có ý thức chấp hành tốt nghĩa vụ nộp Thuế tại các đơn vị Thuế lớn như Hà Nội, Tp. HCM…

(Nguyễn Kiều Linh, Tổng cục Thuế)