Đã có 77.836 doanh nghiệp tại Hà Nội đăng ký nộp thuế điện tử

Cục thuế TP Hà Nội cho biết, tính đến ngày 29/6/2015 đã có 77.836 doanh nghiệp (DN) đã đăng ký nộp thuế điện tử, đạt 76,3% số DN đang hoạt động trên địa bàn.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/03/2014, Cục Thuế TP Hà Nội đã tích cực tham gia đề xuất, góp ý vào các Luật thuế, Nghị định, Thông tư sửa đổi, bổ sung về thuế và chủ động tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, chính sách pháp luật thuế mới, trong đó tập trung chỉ đạo, triển khai nhiều biện pháp, giải pháp cải cách thủ tục hành chính thuế để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho NNT thực hiện nghĩa vụ thuế, đóng góp quan trọng vào kết quả giảm 370 giờ/năm số giờ thực hiện các thủ tục về thuế của NNT năm 2014 (từ 537 giờ/năm xuống còn 167 giờ/năm như hiện nay).

Bên cạnh đó, ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/03/2015, Cục Thuế TP Hà Nội đã xây dựng và ban hành Kế hoạch hành động số 18226/KH-CT ngày 14/04/2015 để triển khai quyết liệt, đồng bộ trong toàn ngành, trong đó đã đề ra nhiều biện pháp, giải pháp cải cách thủ tục hành chính thuế nhằm đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu do Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đề ra; Đồng thời xây dựng Kế hoạch số 23890/KH-CT-PC ngày 27/04/2015 của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc rà soát, đơn giản hoá TTHC triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/03/2015 của Chính phủ; Thành lập Tổ rà soát, đơn giản hoá TTHC của Cục để triển khai rà soát, kiến nghị với các cấp có thẩm quyền sửa đổi, cắt giảm TTHC không còn phù hợp, đơn giản hoá các TTHC để tạo điều kiện ngày càng thuận lợi cho cả cơ quan thuế và NNT trong quá trình thực hiện.

Tiếp tục duy trì, mở rộng, nâng cao chất lượng kê khai thuế qua mạng Internet, đến nay đã có 109.061 DN thực hiện khai thuế qua mạng. Đồng thời, đẩy mạnh triển khai quyết liệt, hiệu quả đề án nộp thuế điện tử, đến ngày 29/6/2015 đã có 77.836 DN đã đăng ký nộp thuế điện tử, đạt 76,3% số DN đang hoạt động trên địa bàn.

"Phấn đấu hết tháng 9 Cục Thuế sẽ hoàn thành chỉ tiêu trên 90% DN đang hoạt động trên địa bàn nộp thuế điện tử theo chỉ đạo của Chính phủ"  -  ông Hà Minh Hải, Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội cho biết.

(T.H)