Đã hoàn thuế GTGT cho 181 doanh nghiệp bị thiệt hại

Tổng cục Thuế cho biết, đến hết tháng 7/2014, cơ quan Thuế đã xử lý hoàn thuế GTGT cho 181 DN bị thiệt hại, với tổng số tiền là 2.186,1 tỷ đồng.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Trong đó, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh giải quyết 5 hồ sơ hoàn thuế của 4 DN, với số tiền hoàn là 16,5 tỷ đồng; Cục Thuế Hà Tĩnh đã hoàn cho Công ty Formosa Hà Tĩnh là 1.461,6 tỷ đồng (trong đó, giải quyết hoàn thuế trong tháng 5 là 483 tỷ đồng, tháng 6 là 540,6 tỷ đồng và tháng 7 là 438 tỷ đồng); Cục Thuế Đồng Nai đã ban hành 82 quyết định hoàn thuế gửi Kho bạc, với số tiền là 215,9 tỷ đồng cho 44 DN bị thiệt hại; Cục Thuế Bình Dương giải quyết hoàn thuế cho 132 DN, với số tiền 493 tỷ đồng.

Đây là một trong những biện pháp hỗ trợ DN bị thiệt hại sau sự cố liên quan đến vụ gây rối tại một số tỉnh, thành phố vào tháng 5 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế các tỉnh đã ưu tiên giải quyết ngay hồ sơ hoàn thuế GTGT của DN bị thiệt hại; Thực hiện hoàn thuế trước kiểm tra sau đối với hồ sơ hoàn thuế của các DN bị thiệt hại mà trước đây thuộc diện kiểm tra trước nhằm tạo thuận lợi cho DN giải quyết khó khăn về vốn, khôi phục sản xuất kinh doanh.

(T.H)