Đà Nẵng: 92,44% doanh nghiệp đăng ký dịch vụ nộp thuế điện tử

Cục thuế TP. Đà Nẵng cho biết, tính đến ngày 04/11/2015, toàn ngành thuế Đà Nẵng đã có 12.429 doanh nghiệp đăng ký dịch vụ nộp thuế điện tử qua cổng thông tin điện tử ngành thuế, chiếm tỷ lệ 92,44% số doanh nghiệp đang quản lý thuế (không tính doanh nghiệp trực thuộc mã 13 số).

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Trong đó, có 4.478 doanh nghiệp đã thực hiện nộp thuế vào Ngân sách Nhà nước với số tiền trên 1.247,9 tỷ đồng.

Như vậy, tính đến nay, TP. Đà Nẵng đã hoàn thành chỉ tiêu số doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử của Tổng cục Thuế giao theo Nghị quyết số 19/2015/NQ-CP của Chính phủ.

Những con số trên đã phản ánh nỗ lực không ngừng của toàn thể cán bộ công chức của ngành cũng như sự đồng tình hưởng ứng của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đây là động lực, là tiền đề để ngành thuế Đà Nẵng tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng công tác này trong thời gian đến.

(PV)