Đà Nẵng ban hành giá tính thuế tài nguyên năm 2016

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Đà Nẵng vừa ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2016 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản kim loại vàng cốm là 679 triệu đồng/kg; nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp là 70.000 đồng/m3; nước thiên nhiên dùng cho sản xuất, kinh doanh sử dụng nước mặt là 4.000 đồng/m3; nước thiên nhiên dùng cho sản xuất, kinh doanh sử dụng nước dưới đất là 5.000 đồng/m3.

Đối với các loại khoáng sản không kim loại, giá tính thuế tài nguyên được tính như sau: đá dăm cấp phối Dmax 2,5 là 136.000 đồng/m3; đá dăm cấp phối Dmax 3,75 là 119.000 đồng/m3; đá 0,5x1 đã qua sàng là 128.000 đồng/m3; đá 0,5x1 chưa qua sàng là 81.000 đồng/m3; đá 1x2 là 213.000 đồng/m3; đá 2x4 là 186.000 đồng/m3; đá 4x6 là 163.000 đồng/m3; đá hộc là 172.000 đồng/m3; bột đá là 65.000 đồng/m3; đá nguyên khai là 88.000 đồng/m3; sỏi, sạn là 150.000 đồng/m3; đất làm gạch là 90.000 đồng/m3; đất san lấp, xây dựng công trình là 30.000 đồng/m3; cát đúc là 68.000 đồng/m3; cát xây, tô là 60.000 đồng/m3; cát làm thủy tinh là 250.000 đồng/m3; cát dùng để san lấp mặt bằng là 30.000 đồng/m3; các tạp chất khác là 45.000 đồng/m3.

(PV)