Đà Nẵng chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh nhà hàng, khách sạn

(eFinance Online) - Cục thuế TP Đà Nẵng đã tập trung tổ chức triển khai công tác chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh nhà hàng, khách sạn.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Đối với lĩnh vực khách sạn, thành lập 5 đoàn kiểm tra liên ngành (Thuế, Công an, Quản lý thị trường, Sở Văn hóa -Thể thao -DL, Sở Tài chính, Thanh tra quận) và tiến hành kiểm tra 24 doanh nghiệp kinh doanh khách sạn; xử lý truy thu thuế và phạt 733 triệu đồng, giảm số thuế GTGT được khấu trừ trong kỳ 136 triệu đồng, kiến nghị khai bổ sung tăng thuế phải nộp 166 triệu đồng, kiến nghị khai tăng doanh thu tính thuế TNDN 3.335 triệu đồng và khai giảm chi phí tính thuế TNDN 629 triệu đồng.

Đối với lĩnh vực nhà hàng, Cục thuế tiến hành chọn và thực hiện khảo sát doanh thu, quy mô, tổ chức hoạt động của 62 nhà hàng trọng điểm trên địa bàn. Qua khảo sát thì doanh thu thực tế cao rất nhiều so với doanh thu đã kê khai thuế. Cụ thể: có 43 nhà hàng bình quân doanh thu hàng ngày ghi nhận qua khảo sát thực tế cao hơn và 19 nhà hàng bình quân doanh thu hàng ngày ghi nhận qua khảo sát thực tế bằng hoặc thấp hơn so với cùng kỳ khai thuế tháng 01/2015. Sau khảo sát đợt 1, thì phần lớn doanh nghiệp kê khai thuế trong quí 1/2016 hoặc kê khai thuế tháng 4, tháng 5/2016 đều tăng cao hơn so với thời gian trước đó.

Bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra thuế được đơn vị đặc biệt chú trọng. Cục Thuế đã chỉ đạo và giao nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra thuế năm 2016 ngay từ đầu năm cho các phòng, các Chi cục Thuế. Tổ chức Hội nghị thanh tra, kiểm tra thuế nhằm đánh giá kết quả công tác thanh tra, kiểm tra 4 tháng đầu năm và đề ra các giải pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, phấn đấu hoàn thành kế hoạch thanh tra, kiểm tra do Tổng cục Thuế giao.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2016, toàn ngành đã thực hiện thanh tra, kiểm tra được 1.108 doanh nghiệp (bằng 121,7% so với cùng kỳ năm 2015) với số thuế xử lý tăng thu là 52,9 tỷ đồng (bằng 139,9% so với cùng kỳ năm 2015)

Kiểm tra 7.637 hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan Thuế, với số thuế điều chỉnh tăng 6,79 tỷ đồng, giảm khấu trừ 212 triệu đồng, giảm lỗ 27,37 tỷ đồng.

Trong quý III/2016, Cục thuế TP Đà Nẵng sẽ tập trung triển khai Kế hoạch kiểm tra chống thất thu đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh, hộ kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, ăn uống, dịch vụ theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế tại công văn số 2715/TCT-TNCN ngày 17/6/2016. 

(T.H)