Đà Nẵng đẩy mạnh ứng dụng CNTT, đơn giản hóa TTHC thuế

Bên cạnh đẩy mạnh công tác quản lý kê khai, kế toán thuế và hoàn thuế, thanh tra, kiểm tra chống thất thu Ngân sách, quản lý nợ thuế, tăng cường đối thoại trực tiếp với Cục Thuế thành phố và doanh nghiệp… ngành Thuế Đà Nẵng đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), triển khai công tác nộp thuế điện tử nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế.

Ảnh minh họa. Ảnh minh họa.

Báo cáo của Cục thuế TP. Đà Nẵng cho biết, đến cuối năm 2015, toàn thành phố đã có 13 nghìn doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử với cơ quan thuế và hơn 12,5 nghìn doanh nghiệp có đăng ký nộp thuế điện tử với các Ngân hàng thương mại. Trong 8 đơn vị trong ngành đạt trên 90% chỉ tiêu về số doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử, Chi cục Thuế Hòa Vang là đơn vị hoàn thành sớm nhất và cao nhất của toàn ngành.

Đại diện Chi cục Thuế Hòa Vang cho biết, công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa ngành thuế, giảm thời gian nộp thuế cho người nộp thuế đã góp phần tăng kết quả thu NSNN đạt trên 140% dự toán năm, đạt tỷ lệ cao nhất trong 5 năm qua. Tính đến 31/12/2015, toàn huyện có 99% số doanh nghiệp đang hoạt động khai thuế qua mạng, 97% doanh nghiệp hoạt động đăng ký và nộp thuế điện tử. Năm 2016, huyện Hòa Vang tiếp tục đẩy mạnh công tác nộp thuế điện tử, đảm bảo ít nhất 90% số chứng từ nộp tiền và 90% số thuế nộp ngân sách nhà nước được thực hiện bằng phương thức điện tử.

Năm 2016, Cục Thuế TP. Đà Nẵng sẽ tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính để đề nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người nộp thuế tiết kiệm thời gian và không bị phiền hà trong việc làm thủ tục nộp thuế.

Bên cạnh đó, triển khai Luật Thuế mới sửa đổi, bổ sung để người nộp thuế biết và thực hiện; hỗ trợ doanh nghiệp, người nộp thuế kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến chính sách, pháp luật thuế, thủ tục nộp thuế, nhất là những nội dung mới sửa đổi, bổ sung năm 2016. Đặc biệt, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, rà soát các doanh nghiệp kê khai chưa đúng, chưa sát với thực tế kinh doanh, các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế, có dấu hiệu chuyển giá và thực hiện xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; đôn đốc thu nợ thuế, áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo quy định pháp luật đối với những trường hợp chây ỳ nợ thuế, phấn đấu tỷ lệ nợ có khả năng thu trên tổng thu nội địa được giao về dưới mức 5%.

(T.H)