Đã thanh tra, kiểm tra thuế trên 10.000 doanh nghiệp

Thời gian qua, công tác thanh tra, kiểm tra thuế và thu ngân sách tại các doanh nghiệp tiếp tục được lực lượng chức năng đẩy mạnh.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Tính đến hết tháng 3/2015, cơ quan Thuế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra tình hình chấp hành quy định của pháp luật về thuế đối với trên 10.000 doanh nghiệp, đạt 13,9% kế hoạch năm, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2014.

Qua công tác thanh tra, kiểm tra thuế đã xử lý thu vào NSNN trên 1.300 tỷ đồng; đồng thời, đã xử lý khoảng 9.800 tỷ đồng tiền nợ thuế từ năm 2014 chuyển sang, góp phần giảm 0,7% nợ thuế so với thời điểm 31/12/2014.

Bên cạnh đó, cơ quan Hải quan đã thực hiện gần 230 cuộc thanh tra sau thông quan, bằng 26% kế hoạch đề ra; xử lý truy thu vào NSNN khoảng 320 tỷ đồng, tăng 5 lần so với cùng kỳ năm 2014.

Bộ Tài chính yêu cầu  trong thời gian tới Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan tổ chức thực hiện tốt các giải pháp về thu NSNN; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, kiểm tra sau thông quan; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra hoàn thuế GTGT đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật; tăng cường giải pháp chống chuyển giá, hạn chế nợ đọng thuế, xử lý nghiêm các trường hợp trốn thuế, kê khai không trung thực về các phải nộp NSNN

(T.H)