Đã thanh tra, kiểm tra thuế trên 36.000 doanh nghiệp

Thời gian qua, Bộ Tài chính tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế, chống thất thu, trốn thuế,  chuyển giá, chống buôn lậu, gian lận thương mại và thu hồi nợ đọng thuế.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Số liệu từ Bộ Tài chính cho biết, đến nay cơ quan thuế đã thanh tra, kiểm tra trên 36.000 doanh nghiệp, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2014. Số thuế xử lý tăng thu qua thanh tra, kiểm tra trên 6000 tỷ đồng, đã nộp NSNN trên 3600 tỷ đồng; giảm khấu trừ và giảm lỗ trên 10.700 tỷ đồng; đã thu được 22.000 tỷ đồng số nợ thuế tại thời điểm 31/12/2014.

Cơ quan Hải quan đã thực hiện 1.420 cuộc thanh tra sau thông quan, bằng 56% kế hoạch đề ra; xử lý truy thu vào NSNN khoảng 1.035 tỷ đồng, tăng gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2014.

(T.H)