Đại hội Đảng bộ bộ phận Cục CNTT Tổng cục Thuế nhiệm kỳ 2015 - 2020

Sáng ngày 10/4, Đảng bộ Bộ phận Cục Công nghệ thông tin (CNTT) - Tổng cục Thuế  tổ chức đại hội Đảng bộ để đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết của nhiệm kỳ 2012 - 2015, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đồng chí Phạm Quang Toàn - Bí thư Đảng bộ bộ phận Cục CNTT Tổng cục Thuế phát biểu tại Đại hội. Đồng chí Phạm Quang Toàn - Bí thư Đảng bộ bộ phận Cục CNTT Tổng cục Thuế phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Quang Toàn - Bí thư Đảng bộ bộ phận Cục CNTT Tổng cục Thuế đánh giá, dưới sự lãnh đạo sát sao của Đảng uỷ Cơ quan Tổng cục Thuế, trong nhiệm kỳ 2012 - 2015, Chi bộ Cục CNTT (nay là Đảng uỷ Đảng bộ bộ phận Cục CNTT) đã đoàn kết nhất trí, bám sát các Nghị quyết của Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Thuế và nhiệm vụ chính trị của đơn vị, lãnh đạo các Chi bộ, lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiều giải pháp phù hợp, cùng cán bộ công chức khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính giao.

Theo đó, Đảng ủy đã lãnh đạo Chi bộ, đơn vị hoàn thành tốt và toàn diện nhiệm vụ chính trị được Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính giao; xây dựng Chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh. 100% Đảng viên đạt đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đảng bộ thường xuyên quan tâm đến công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên để củng cố và xây dựng tổ chức chi bộ ngày càng vững mạnh cả về số lượng và chất lượng. Công tác phát triển đảng đã có tác dụng rất lớn giáo dục và rèn luyện tu dưỡng nhiều quần chúng trong chi bộ và cơ quan. Trong nhiệm kỳ 2012 - 2015 Chi bộ đã kết nạp 31 đảng viên.

Đại hội Đảng bộ bộ phận Cục CNTT Tổng cục Thuế nhiệm kỳ 2015 - 2020 ảnh 1
Đại hội Đảng bộ bộ phận Cục CNTT Tổng cục Thuế nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã nhận được sự nhất trí cao.

Báo cáo những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ 2012 - 2015, đồng chí Vũ Lê Huy - Phó  Bí thư Đảng bộ bộ phận Cục CNTT Tổng cục Thuế cho biết, bằng nhiều hình thức, Đảng bộ bộ phận Cục CNTT đã chủ động chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc phối hợp chặt chẽ với Công đoàn, Lãnh đạo Cục, Đoàn Thanh niên tổ chức kịp thời việc nghiên cứu, phổ biến quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đầy đủ và kịp thời đến từng Đảng viên, cán bộ công chức, đồng thời phát động phong trào thi đua thực hiện trong toàn Đảng bộ bộ phận Cục CNTT, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Bộ Tài chính và Tổng cục giao.

Thực hiện nhiệm vụ truyền đạt thông tin chính trị, xã hội và các thông tin nội bộ của Đảng đến các Chi bộ; trong các kỳ sinh hoạt, Chi Ủy đã nghiên cứu và phổ biến đầy đủ, rõ ràng và có phân tích nội dung các văn bản, chủ trương, chính sách mới của Đảng đến các đảng viên.

Đảng ủy Đảng bộ bộ phận tập trung chỉ đạo các Chi bộ thực hiện tốt 2 nội dung: Năm dân vận và triển khai đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - đưa nội dung học tập, sinh hoạt Cấp uỷ, Chi bộ hàng tháng gắn với chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ đảng viên; tiếp thu ý kiến đề xuất, sáng kiến của đảng viên và công chức trong phạm vi chức năng và nhiệm vụ được giao nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của công chức. Do làm tốt công tác giáo dục tư tưởng nên trong nhiệm kỳ qua, tại Đảng bộ Bộ phận và các Chi bộ, đơn vị không có biểu hiện về tư tưởng và hành động (nói, viết, làm...) trái với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước.

Đại hội Đảng bộ bộ phận Cục CNTT Tổng cục Thuế nhiệm kỳ 2015 - 2020 ảnh 2

Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận Cục CNTT - Tổng cục Thuế nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đảng bộ bộ phận Cục CNTT đã tham mưu cho Lãnh đạo Tổng cục Thuế về định hướng, chương trình ứng dụng CNTT của ngành Thuế giai đoạn 2011 - 2015 nhằm triển khai thực hiện chiến lược cải cách và hiện đại hóa của ngành Thuế theo từng giai đoạn. Cục CNTT đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo Tổng cục hoạch định chiến lược phát triển ứng dụng CNTT trong ngành Thuế và trực tiếp tổ chức triển khai thành công nhiều dự án CNTT lớn về quản lý thuế và cung cấp dịch vụ thuế hữu ích cho người nộp thuế. Kết quả đạt được đã góp phần quyết định đến việc chuyển đổi phương thức quản lý thuế từ phương pháp thủ công sang phương thức chuyên nghiệp, hiện đại và tiến tới phù hợp với thông lệ quản lý thuế quốc tế.

Bên cạnh đó, đưa ứng dụng CNTT nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thuế như triển khai hệ thống quản lý thuế tập trung tích hợp; cung cấp dịch vụ khai thuế qua mạng doanh nghiệp; Công khai thông tin cho người nộp thuế...

Đại hội Đảng bộ bộ phận Cục CNTT Tổng cục Thuế nhiệm kỳ 2015 - 2020 quyết nghị nhất trí với báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của nhiệm kỳ 2012 - 2015 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ đồng thời bổ sung thêm một số đánh giá về thành tích và công việc cụ thể, tiêu biểu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đại hội Đảng bộ bộ phận Cục CNTT Tổng cục Thuế nhiệm kỳ 2015 - 2020 ảnh 3
Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận Cục CNTT - Tổng cục Thuế nhiệm kỳ 2015 - 2020 chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu.

Nghị quyết đề ra các chỉ tiêu, biện pháp thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020, cụ thể như sau:

Về nhiệm vụ chính trị: Lãnh đạo Đảng bộ, các Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính giao.

Về công tác phát triển Đảng: Bồi dưỡng để kết nạp 30 quần chúng ưu tú vào Đảng trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Giới thiệu 30 quần chúng ưu tú để giáo dục, bồi dưỡng cảm tình đảng. Đảng bộ cần quan tâm đến công tác phát triển Đảng từ Đoàn thanh niên, đặc biệt là quan tâm, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng đối với các đồng chí trong Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cục CNTT.

Về công tác sinh hoạt Đảng và giáo dục tư tưởng: Đảng bộ cần chỉ đạo các Chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ hàng tháng, có những thay đổi về hình thức tổ chức, nội dung sinh hoạt Chi bộ; Khi đã đề ra Nghị quyết của tháng thì trong cuộc họp của các chi bộ tháng sau cần kiểm điểm cụ thể từng nội dung thực hiện trong Nghị quyết. Ngoài việc đảng viên thực hiện Nghị quyết thì cần tuyên truyền, giáo dục tư tưởng để các quần chúng cũng tham gia; Việc tuyên truyền giáo dục tư tưởng cho Đảng viên, quần chúng cần được cập nhật thông tin kịp thời. Đảng bộ cần tăng cường việc tổ chức các hình thức giáo dục truyền thống tại các khu di tích lịch sử, mời các diễn giả về kinh tế, chính trị và xã hội để trao đổi làm tăng hiệu quả công tác tuyên truyền; Đảng chỉ đạo Đoàn thành niên phát động các phong trào nhằm tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đưa chủ trương, tinh thần của Đảng vào tinh thần của quần chúng, thanh niên để có thái độ tích cực, lạc quan hơn.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận Cục CNTT nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 7 đồng chí: Đồng chí Phạm Quang Toàn giữ chức Bí thư; Đồng chí Vũ Lê Huy giữ chức Phó bí thư và 5 Đảng ủy viên. Đại hội cũng đã bầu ra 12 đại biểu chính thức đi dự Đại hội Đảng bộ cấp trên và 05 đồng chí đại biểu dự khuyết.

(T.H)