Đắk Lắk: Thu NSNN tháng 6 tăng 13% so với cùng kỳ

(eFinance Online) - Theo báo cáo của Cục Thuế Đắk Lắk, thu NSNN tháng 6/2016 ước thực hiện là 257.000 triệu đồng, đạt 90,2% dự toán tháng, lũy kế 6 tháng đầu năm là 1.537.200 triệu đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2015.
Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Các khoản thu đạt cao trong tháng 6 là thu từ khu vực quốc doanh tăng 2,5%; thu khu vực ngoài quốc gia tăng 2,3%; thuế thu nhập cá nhân tăng 13,9%; thuế Bảo vệ môi trường tăng 127%; Lệ phí trước bạ tăng 7%; tiền thuê đất tăng 122%.

Trong tháng 6, Cục Thuế đã kết luận thanh tra và ban hành quyết định xử lý sau thanh tra 16 trường hợp, số thuế truy thu và phạt vi phạm hành chính sau thanh tra là 4.000 triệu đồng, giảm khấu trừ thuế GTGT là 100 triệu đồng, giảm lỗ 850 triệu đồng.

Về công tác kiểm tra trong tháng được 110 cuộc, ước số thuế truy thu và phạt là 6.273 triệu đồng, lũy kế 6 tháng kiểm tra được 370 cuộc, đạt tỷ lệ 34% kế hoạch, ước truy thu thuế và phạt là 21.597 triệu đồng. Dự kiến nộp vào NSNN là 8.092 triệu đồng, đạt tỷ lệ 37%.

(PV)