Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế

Tại Hội nghị Điển hình tiên tiến ngành Thuế lần thứ IV, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Nguyễn Đại Trí đã thay mặt hơn 4 vạn cán bộ, công chức thuế đọc "Quyết tâm thư".  

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, phát huy truyền thống 70 năm xây dựng, trưởng thành và những thành tích, kết quả đã đạt được trong thời gian qua, toàn thể công chức, viên chức, người lao động hệ thống thuế quyết tâm thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ phấn đấu cùng ngành tài chính và cả nước hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2016-2020.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế ảnh 1
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Nguyễn Đại Trí đọc Quyết tâm thư. Ảnh: Đức Minh

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, cơ quan thuế các cấp sẽ quyết tâm thực hiện tốt các phong trào thi đua, tăng cường quản lý thu, chống thất thu ngân sách nhà nước, thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính. Trong giai đoạn 2016-2020, Tổng cục Thuế phấn đấu đưa cơ quan thuế Việt Nam vào top 4 nước đứng đầu khu vực Đông Nam Á về mức độ thuận lợi về thuế. Để đạt mục tiêu này, Tổng cục Thuế tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm gồm:

Thứ nhất, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước hàng năm cũng như của cả giai đoạn 2016-2020.

Thứ hai, tiếp tục nghiên cứu, tham mưu trình cấp có thẩm quyền hoàn thiện hệ thống chính sách thuế theo hướng khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh, thực hiện mức động viên hợp lý, phát triển nguồn thu; hiện đại, công khai, minh bạch, phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế.

Thứ ba, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo tinh thần Nghị quyết số 19/NQ-CP.

Thứ tư, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng của nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của đổi mới và hội nhập.

Thứ năm, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; gương mẫu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, thực hiện tốt quy chế dân chủ, xây dựng, giữ gìn và phát triển các tổ chức Đảng, đoàn thể quần chúng trong sạch, vững mạnh.

Thứ sáu, tiếp tục duy trì và đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua yêu nước trong toàn hệ thống, kịp thời tôn vinh người nộp thuế có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện chính sách pháp luật thuế, nghiêm khắc đối với những hành vi trốn thuế, vi phạm pháp luật thuế.

(T.H)