Đề nghị các địa phương đẩy nhanh triển khai nộp thuế điện tử

Tổng cục Thuế vừa có văn bản số 1974/TCT-CNTT đề nghị Cục trưởng các Cục Thuế địa phương đốc thúc tiến độ triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử.

Ảnh minh họa - nguồn internet. Ảnh minh họa - nguồn internet.
Tính đến giữa tháng 5/2015, một số Cục Thuế đã tổ chức rất tốt công tác triển khai theo chỉ đạo của Tổng cục và đã đạt được kết quả khả quan, như: Cục Thuế Nghệ An, Cục Thuế Tuyên Quang, Cục Thuế Bắc Ninh...
 
Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn nhiều Cục Thuế chưa quyết liệt, chưa phối hợp chặt chẽ với NHTM để triển khai và kết quả đạt được còn rất thấp.

Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ Tài chính đã giao nhiệm vụ cho Tổng cục Thuế triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử cho tối thiểu 90% doanh nghiệp trước ngày 30/9/2015, tức là còn chưa đầy 4 tháng nữa. Với khối lượng công việc lớn, và thời gian gấp rút, Tổng cục Thuế đề nghị đồng chí Cục trưởng Cục Thuế tập trung nguồn lực và tăng cường phối hợp với các NHTM để đẩy mạnh tiến độ triển khai, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu. Kết quả triển khai chương trình NTĐT là căn cứ để Tổng cục đánh giá thi đua cuối năm và khen thưởng hàng tháng cho các Cục Thuế.
 
(T.H)