Đề xuất hướng xử lý trường hợp nộp chậm hồ sơ khai thuế qua mạng

Theo Cục thuế TP Đà Nẵng, thực tế trong khi thực hiện nhận hồ sơ khai thuế qua phương tiện điện tử (qua mạng) đã có các trường hợp chậm nộp hồ sơ khai thuế só với thời hạn quy định phải lập biên bản vi phạm hành chính về thuế và nảy sinh một số vướng mắc.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Cụ thể, hiện nay, đối với trường hợp người nộp thuế (NNT) chậm hồ sơ khai thuế qua mạng so với thời hạn quy định, NNT không có mặt tại nơi vi phạm thì Cục thuế TP Đà Nẵng chỉ tra cứu hồ sơ khai thuế tại trang thông tin điện tử nhantokhai.tct.vn để lập biên bản, không thể có chữ ký của đại diện chính quyền cơ sở nơi xảy ra vi phạm hoặc chữ ký của hai người chứng kiến theo như các quy định tại Khoản 3a Điều 1, Khoản 1 và Khoản 3 Điều 22, Khoản 1 Điều 27 Thông tư 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính. Vì thực tế không thể thực hiện được và trường hợp này tại Thông tư 166 cũng chưa có hướng dẫn.

Khi NNT nộp hồ sơ khai thếu qua mạng internet thì dữ liệu tự động cập nhật vào ứng dụng quản lý thuế, kể cả trường hợp chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định (không như trường hợp NNT chậm nộp tờ khai trực tiếp tại cơ quan thuế thì được lập biên bản với đầy đủ chữ ký người đại diện của NNT vi phạm rồi mới được tiếp nhận tờ khai chậm nộp) nên Cục thuế phải lập biên bản kịp thời đối với trường hợp NNT chậm hồ sơ khai thuế qua mạng, đồng thời biên bản cũng được gửi qua bưu điện cho NNT với yêu cầu người đại diện của NNT vi phạm có ý kiến và ký gửi lại sau cho Cục thuế.

Với xu hướng mở rộng việc kê khai thuế qua mạng như hiện nay thì các trường hợp chậm hồ sơ khai thuế qua mạng là rất phổ biến. Để đơn giản thủ tục hành chính nhưng vẫn đảm bảo xử lý việc chậm hồ sơ khai thuế đúng theo quy định, Cục thuế TP Đà Nẵng đề xuất, cơ quan thuế sẽ sử dụng dữ liệu tra cứu hồ sơ khai thuế tại trang thông tin điện tử nhantokhai.tct.vn, xác định các trường hợp chậm nộp (đối với tờ khai chính thức lần 1) so với thời hạn quy định để làm căn cứ lập biên bản vi phạm gửi cho NNT (bằng thư gửi đảm bảo). Trường hợp này khi lập biên bản không cần có đầy đủ chữ ký người đai diện của NNT vi phạm mà biên bản sẽ kèm theo dữ liệu tra cứu nêu trên thay cho phần người chứng kiến. Trường hợp NNT không ký gửi lai theo yêu cầu thì cơ quan thuế vẫn xử lý theo quy định.

(T.H)