Đề xuất mức phí qua trạm cầu Yên Lệnh, QL38

(eFinance Online) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Yên Lệnh quốc lộ 38.
Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Theo dự thảo, kể từ ngày dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp quốc lộ 38 đoạn từ cầu Yên Lệnh đến nút giao Vực Vòng đã được thực hiện nghiệm thu hoàn thành và đưa vào sử dụng; được Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định cho phép thu phí.

Bộ Tài chính đề xuất biểu phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Yên Lệnh quốc lộ 38 cụ thể như sau:

Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng 35.000 đồng/vé/lượt, 1.050.000 đồng/vé/tháng, 2.835.000 đồng/vé/quý.

Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi, xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn 50.000 đồng/vé/lượt, 1.500.000 đồng/vé/tháng, 4.050.000 đồng/vé/quý.

Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn 75.000 đồng/vé/lượt, 2.250.000 đồng/vé/tháng, 6.075.000 đồng/vé/quý.

Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng Container 20 fit 140.000 đồng/vé/lượt, 4.200.000 đồng/vé/tháng, 11.340.000 đồng/vé/quý.

Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng Container 40 fit 200.000 đồng/vé/lượt, 6.000.000 đồng/vé/tháng, 16.200.000 đồng/vé/quý.

(PV)