Đến ngày 10/4/2015: Thanh Hóa đạt được 6.415 người nộp thuế khai thuế qua mạng

Báo cáo của cục thuế tỉnh Thanh Hóa cho biết, đến hết ngày 10/4/2015, trên địa bàn tỉnh đã triển khai được 6.415 người nộp thuế thực hiện khai thuế qua mạng, đạt tỷ lệ 92,5%.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Về nộp thuế điện tử, cục thuế tỉnh đã phối hợp với các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh triển khai được 1.632 người nộp thuế (NNT) đăng ký thực hiện nộp thuế điện tử, đạt tỷ lệ 23,5%.

Theo đánh giá của cục thuế tỉnh Thanh Hóa, thực hiện kê khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử là một bước cơ bản cải cách thủ tục hành chính của ngành Thuế, việc người nộp thuế thực hiện nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế qua mạng internet thay vì phải đến cơ quan thuế hoặc bưu điện để nộp tờ khai bản giấy và thực hiện nộp thuế qua hệ thống các ngân hàng thương mại đã đem lại rất nhiều lợi ích thiết thực cho Nhà nước và người nộp thuế, được đại bộ phận người nộp thuế đồng tình ủng hộ.

Tuy nhiên đến nay trên địa bàn tỉnh mới có 5/22 chi nhánh ngân hàng thương mại thực hiện phối hợp triển khai ứng dụng để người nộp thuế thực hiện nộp thuế điện tử.

Với mục tiêu triển khai thực hiện có hiệu quả hệ thống kê khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử, phấn đấu đạt 100% người nộp thuế thực hiện kê khai thuế qua mạng và trên 95% người nộp thuế thực hiện nộp thuế điện tử, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nội.

Cụ thể, Cục thuế tỉnh Thanh Hóa cần phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền về nội dung kê khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử, trong đó nêu rõ việc cải cách hành chính của cơ quan thuế và lợi ích thiết thực đối với doanh nghiệp; Tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức trong ngành và các tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn; công bố đường dây nóng để hỗ trợ các tổ chức doanh nghiệp phản ánh các vướng mắc và cử cán bộ thường trực để trả lời, giải đáp, kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện; Rà soát người nộp thuế là tổ chức doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh trên địa bàn; hướng dẫn các đơn vị chưa thực hiện kê khai thuế qua mạng phải đăng ký thực hiện kê khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử; Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa và đơn vị cung cấp dịch vụ chứng thư số để cấp dịch vụ chứng thư số cho các doanh nghiệp mới thành lập thực hiện kê khai thuế qua mạng và đăng ký nộp thuế điện tử ngay từ khai bắt đầu kinh doanh; Báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế triển khai mở rộng cho các ngân hàng thương mại thực hiện phối hợp thue NSNN để các doanh nghiệp thực hiện nộp thuế điện tử.

Sở Thông tin và truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa có trách nhiệm phối hợp với cơ quan thuế xây dựng kế hoạch tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp để các tổ chức, doanh nghiệp nhận thức đầy đủ và thực hiện khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm thông báo, tuyên truyền cho các doanh nghiệp mới thành lập biết lợi ích của doanh nghiệp khi kê khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử đẻ doanh nghiệp đăng ký thực hiện.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Thanh Hóa có trách nhiệm chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh triển khai phối hợp thu ngân sách nhà nước để người nộp thuế thực hiện nộp thuế điện tử.

Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam chi nhánh tỉnh Thanh hóa, các hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề trên địa bàn tỉnh thanh gia, phối hợp triển khai cho doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh trên địa bàn thực hiện kê khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử; nắm bắt những vướng mắc, khó khăn, bất cập trong thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực thuế, phản ánh với cơ quan có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ kịp thời...

(T.H)