Dịch vụ vệ sinh công cộng áp mức thuế suất 10%

Đây là nội dung tại Công văn 586/TCT-CS về tuyên truyền, hướng dẫn các nội dung chính sách mới về thuế GTGT của Tổng cục Thuế vừa ban hành.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo Công văn, "dịch vụ vệ sinh công cộng” từ đối tượng không chịu thuế sẽ chuyển sang áp dụng mức thuế suất 10%.

Bên cạnh đó, với giá tính thuế, công văn nêu rõ bổ sung hướng dẫn đối với tài sản cố định tự làm; hướng dẫn về giá tính thuế đối với hàng khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại. Và bỏ nội dung: “Trường hợp thuê máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải của nước ngoài loại trong nước chưa sản xuất được để cho thuê lại, giá tính thuế được trừ giá thuê phải trả cho nước ngoài;” vì quy định loại trừ này không còn phù hợp.

(T.H)