Điện tử hóa - Nhiệm vụ trọng tâm của ngành Thuế

(eFinance Online) - Sáng ngày 25/11, Tổng cục Thuế tổ chức buổi họp báo chuyên đề về giới thiệu một số dịch vụ điện tử của Cơ quan Thuế: Hoàn thuế điện tử; Hóa đơn điện tử. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Nguyễn Đại Trí dự và chủ trì buổi họp báo.
Toàn cảnh buổi họp báo. Toàn cảnh buổi họp báo.

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Nguyễn Đại Trí cho biết, trong thời gian qua, Tổng cục Thuế đã tiếp tục triển khai thêm các dịch vụ thuế điện tử đối với người nộp thuế (NNT)là cá nhân, như đã triển khai thí điểm dịch vụ khai thuế điện tử đối với cá nhân cho thuế nhà, đăng ký thuế và quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN)… Để tăng cường các dịch vụ điện tử cho NNT nói chung cũng như cho doanh nghiệp (DN) nói riêng, Tổng cục Thuế tập trung triển khai thực hiện hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã xác thực và triển khai hoàn thuế GTGT điện tử cho DN trong giai đoạn 2016-2017.

Đồng thời, trong tháng 11/2016, Tổng cục Thuế  đã triển khai thí điểm hoàn thuế điển tử tại một số tỉnh, thành phố lớn. Đây là những địa phương có số doanh nghiệp hoàn thuế lớn nhất cả nước, tập trung nhiều doanh nghiệp xuất khẩu, sản xuất hàng xuất khẩu thích hợp cho việc ứng dụng công nghệ thông tin để triển khai thí điểm hoàn thuế điện tử. Dự kiến đến cuối năm 2017 sẽ đạt 95% hồ sơ NNT tiếp nhận theo phương thức điện tử nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp. 

"Tổng cục Thuế nhận thức sâu sắc việc triển khai các dịch vụ điện tử trên phạm vi toàn quốc theo Nghị quyết 36a của Chính phủ là công việc rất lớn, không thể tách rời trong quá trình thực hiện Chính phủ điện tử và có ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh của đại bộ phận tổ chức, cá nhân trong xã hội. Vì vậy, Tổng cục Thuế luôn xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của ngành Thuế." - ông Nguyễn Đại Trí khẳng định. 

Hoàn thuế điện tử áp dụng thí điểm tại 13 Cục Thuế

Tại buổi họp báo, liên quan tới công tác hoàn thuế điện tử, bà Lê Thị Duyên Hải - Vụ trưởng Vụ Kê khai, Tổng cục Thuế cho biết, với mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP; Nghị quyết số 36a/NQ-CP. 

Bộ Tài chính đã có Quyết định số 1134/QĐ-BTC ban hành kế hoạch hành động; trong đó, năm 2016, thực hiện thí điểm hoàn thuế điện tử tại 13 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đồng Nai, Bình Dương, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh, Kon Tum, Khánh Hòa, Vĩnh Phúc, Bình Thuận, Thái Nguyên.

Theo đó, hồ sơ hoàn thuế áp dụng thí điểm trong trường hợp hoàn xuất khẩu, hoàn dự án đầu tư có số thuế đủ điều kiện hoàn thuế và đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Luật thuế giá trị gia tăng.

Cơ quan Thuế áp dụng thí điểm có trách nhiệm lựa chọn người nộp thuế có hồ sơ đề nghị hoàn thuế thuộc trường hợp hoàn nêu trên đáp ứng các tiêu chí do Tổng cục Thuế xây dựng để triển khai thí điểm.

Bên cạnh đó, Thực hiện thí điểm trong việc tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế, trả kết quả giải quyết hoàn thuế cho người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Công tác hoàn thuế điện tử được triển khai thí điểm với mục tiêu đơn giản thủ tục hoàn thuế đối với người nộp thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế chấp hành tốt pháp luật thuế; Công khai, minh bạch việc giải quyết hoàn thuế tại cơ quan Thuế các cấp. Đồng thời từng bước hoàn thiện giao dịch điện tử giữa người nộp thuế và cơ quan Thuế, xây dựng môi trường quản lý thuế điện tử trong hệ thống thuế và trong hệ thống cơ quan quản lý nhà nước theo Chính Phủ điện tử.

Sử dụng hóa đơn điện tử xác thực sẽ giảm thiểu các thủ tục giấy tờ cho doanh nghiệp   

Cũng tại buổi họp báo, đại diện Tổng cục Thuế đã trình bày giới thiệu về dịch vụ Hóa đơn điện tử. Theo đó, với sự phát triển mạnh của giao dịch điện tử hiện nay, việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) sẽ giảm thiểu các thủ tục giấy tờ cho doanh nghiệp, tạo thuận tiện cho doanh nghiệp, đồng thời cải cách thủ tục hành chính trong  quản lý của cơ quan nhà nước. Công tác quản trị của doanh nghiệp cũng như quản lý của cơ quan thuế được thực hiện theo hướng hiện đại  hóa trên cơ sở áp dụng CNTT để thu thập, tổng hợp, báo cáo dữ liệu từ hóa đơn điện tử thay vì các phương pháp thủ công như sử dụng hóa đơn giấy.

Tại Việt Nam, trong những năm gần đây hóa đơn điện tử đã được nhiều doanh nghiệp lựa chọn sử dụng. Việc thực hiện HĐĐT và HĐĐT có mã xác thực mang lại nhiều lợi ích cho cả người nộp thuế và cơ quan quản lý thuế.

Ông Nguyễn Văn Thủy - Phó Vụ trưởng Vụ Doanh nghiệp lớn, Tổng cục Thuế cho biết, hiện nay, ngành thuế đang triển khai thí điểm HĐĐT có mã xác thực của cơ quan thuế cho hơn 200 doanh nghiệp tại 2 thành phố: Hà Nội và Hồ Chí Minh theo Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/6/2015 của Bộ Tài chính.

Hiện nay đã có 225 Doanh nghiệp đăng ký với cơ quan thuế phát hành hóa đơn xác thực (trong đó có 201 doanh nghiệp xuất hóa đơn: Hà Nội: 87 doanh nghiệp, Hồ Chí Minh: 114 doanh nghiệp). Tính đến hết ngày 15/11/2016, tổng số hóa đơn đã phát hành và được xác thực: 2.291.598 hóa đơn, tổng tiền doanh thu đã xác thực: 17.479 tỷ đồng và tổng số thuế đã xác thực: 803,5 tỷ đồng. 

"Qua thời gian thí điểm, HĐĐT có mã xác thực của cơ quan thuế đã dần đi vào thực tiễn và một số doanh nghiệp tham gia thí điểm đã lựa chọn sử dụng, thay thế các hình thức hóa đơn trước đây." - ông Nguyễn Văn Thủy nhấn mạnh. 

(T.H)