Điều chỉnh mức thuế suất đối với vàng từ 15% lên 17%

Tại Tờ trình tại phiên họp 22 của UBTVQH, thuế suất một số loại tài nguyên được đề nghị điều chỉnh thấp hơn trước đó.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Trên cơ sở ý kiến kết luận của UBTVQH, để đảm bảo mục tiêu ban hành Nghị quyết, đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân nơi có khoáng sản được khai thác, cũng như đảm bảo môi trường đầu tư, Chính phủ cho rằng, cần tiếp thu việc điều chỉnh thuế suất đối với một số loại tài nguyên.

Đối với vàng, khung thuế suất ở mức 9-25%, thuế suất hiện hành là 15%. Tại Tờ trình số 289/TTr-CP, Chính phủ đề xuất tăng mức thuế suất đối với vàng từ 15% lên 22%. Tuy nhiên, tại Phiên họp thứ 20 của UBTVQH, nhiều ý kiến cho rằng việc điều chỉnh mức thuế suất đối với vàng từ 15% lên 22% là quá cao, do đó Chính phủ trình UBTVQH tiếp thu việc điều chỉnh mức thuế suất đối với vàng từ 15% lên 17%.

Theo tính toán, với mức thuế suất hiện hành là 15%, lợi nhuận/1 đơn vị tài nguyên khai thác là 113.008.830 đồng/kg; Với mức thuế suất dự kiến tăng lên (17%), lợi nhuận/1 đơn vị tài nguyên khai thác giảm còn 101.861.371 đồng/kg, tổng số thuế tài nguyên phải nộp chiếm 14,8% giá bán.

Đối với đồng: Khung thuế suất 7-25%, thuế suất hiện hành là 10%. Tại Tờ trình số 289/TTr-CP, Chính phủ đề xuất tăng mức thuế suất đối với đồng từ 10% lên 15%. 

Giá quặng đồng trên thị trường thế giới, từ năm 2012 đến nay, vẫn có xu hướng giảm, trong tháng 7/2013 đã giảm 15% so với thời điểm đầu năm 2013. Quặng đồng hiện đã được đầu tư để chế biến sâu nhưng các dự án phần lớn mới đi vào hoạt động. Do đó, để đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp, tránh gia tăng chi phí cũng như tạo thêm áp lực về tài chính cho doanh nghiệp, Chính phủ trình UBTVQH tiếp thu việc điều chỉnh mức thuế suất đối với đồng từ 10% lên 13%.

Theo tính toán, với mức thuế suất hiện hành là 10%, lợi nhuận/1 đơn vị tài nguyên khai thác là 2.484.229 đồng/tấn; Với mức thuế suất dự kiến tăng lên (13%), lợi nhuận/1 đơn vị tài nguyên khai thác giảm còn 1.502.889 đồng/tấn, tổng số thuế tài nguyên phải nộp chiếm 13% giá bán.

Mặt hàng niken, khung thuế suất 7-25%, thuế suất hiện hành là 10%. Tại Tờ trình số 289/TTr-CP, Chính phủ đề xuất tăng mức thuế suất đối với niken từ 10% lên 12%.

Trong giai đoạn vừa qua, thuế suất thuế tài nguyên đối với niken đã được điều chỉnh nhiều lần (từ 5% năm 2008, lên 7% vào năm 2009 và nâng lên mức 10% vào năm 2010). Khoáng sản niken mới bắt đầu khai thác tại mỏ Bản Phúc, Sơn La.

Đây là dự án đầu tư tại địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, hạ tầng kém phát triển, vì vậy để tránh ảnh hưởng đến việc tiếp tục đầu tư khai thác của doanh nghiệp nói riêng và môi trường đầu tư nói chung, nhiều ý kiến trong UBTVQH cho rằng chưa nên điều chỉnh thuế suất thuế tài nguyên đối với niken. Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La cũng có công văn kiến nghị UBTVQH đề nghị không điều chỉnh thuế suất đối với niken.

Do đó, Chính phủ trình UBTVQH tiếp thu việc giữ mức thuế suất đối với niken như hiện hành (10%).

Đối với sắt: Khung thuế suất 7-20%, thuế suất hiện hành là 10%. Tại Tờ trình số 289/TTr-CP, Chính phủ đề xuất tăng mức thuế suất đối với sắt từ 10% lên 13%.

Để tương ứng với phương án tiếp thu đối với đồng như nêu trên (phương án tiếp thu đối với đồng từ 10% lên 13% là giảm xuống thấp hơn so với phương án đã trình UBTVQH từ 10% lên 15% tại Tờ trình số 289/TTr-CP), Chính phủ xin trình UBTVQH tiếp thu việc điều chỉnh mức thuế suất đối với sắt từ 10% lên 12%.

(T.Hằng - tổng hợp)