Điều chỉnh trần thuế nhập khẩu ưu đãi xăng, dầu

Chiều ngày 4/12, Bộ Tài chính đã có công văn điều chỉnh các mức thuế suất thuế nhập khẩu các mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi gửi Cục Hải quan các tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng, dầu.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Cụ thể, nếu giá dầu thô WTI có giá dưới 60 USD/thùng, mức thuế nhập khẩu với hai nhóm: xăng, dầu hỏa và diezen, mazut cùng 40%. Quy định cũ trong công văn Bộ ban hành ngày19/1/2010, mức thuế nhập khẩu hai nhóm hàng này lần lượt 30% và 25%,và chỉ đề cập giá dầu thấp nhất là 45 USD.

Ngoài ra, trong công văn mới còn quy định, đối với giá dầu thô từ 60-75 USD/thùng, mức thuế cũng tăng lên lần lượt 35% và 30%, thay vì 25% và 20% như quy định cũ. Nếu giá dầu thô từ 75-95 USD/thùng, mức thuế mới là 25% và 20%, thay vì 20% và 15%.

Bộ Tài chính cho biết, các mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi nêu tại công văn này là một trong những căn cứ, cơ sở để Bộ Tài chính xem xét, ban hành Thông tư hướng dẫn về mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi cụ thể đối với các mặt hàng xăng dầu và cũng là một trong những căn cứ để các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu chủ động xây dựng kế hoạch, phương án kinh doanh.

Công văn này thay thế công văn số 837/BTC-CST ngày 19/1/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về các mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng xăng, dầu tương ứng với giá mặt hàng xăng, dầu trên thị trường thế giới.

(T.H)