Điều động và bổ nhiệm Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế

Ngày 19/01/2015, Tổng cục Thuế đã tổ chức công bố Quyết định số 26/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Đại Trí - Phó Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế. 

Thứ trưởng Bộ Tài chính - Đỗ Hoàng Anh Tuấn trao Quyết định  điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Đại Trí giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế. Thứ trưởng Bộ Tài chính - Đỗ Hoàng Anh Tuấn trao Quyết định điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Đại Trí giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

Hiện nay, công tác cải cách, hiện đại hóa của ngành Thuế đang trong giai đoạn nước rút, theo đó trong năm 2015, ngành Thuế phải triển khai ứng dụng kê khai điện tử, gắn với chữ ký số đến tất cả các doanh nghiệp. Công tác thí điểm nộp thuế điện tử mới được triển khại tại 18/63 tỉnh, trong khi đó, theo yêu cầu của công tác cải cách đến 30/9/2015, ngành Thuế phải triển khai dịch vụ này đến 95% số DN.

Cùng với đó, cơ quan thuế còn phải triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm khác như xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về người nộp thuế, thực hiện thí điểm quản lý văn phòng theo phương pháp điện tử; áp dụng hóa đơn điện tử cho 8-10% số DN hiện nay. 

Với nhiều năm gắn bó trong công tác cải cách hiện đại hóa và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Kho bạc, lãnh đạo Bộ Tài chính mong muốn ông Nguyễn Đại Trí ở vị trí công tác mới sẽ tập trung phát huy được hết kinh nghiệm, khả năng cùng với ngành Thuế hoàn thành tốt công việc được giao.  

(T.H)