Doanh nghiệp có thể đăng ký qua Internet về bán hàng hoàn thuế GTGT

Tổng cục Thuế vừa ban hành quy trình lựa chọn DN bán hàng hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh và quy trình thanh toán, hoàn trả số tiền thuế đã ứng trước, tiền phí dịch vụ hoàn thuế của ngân hàng.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo quy trình đó, DN đăng ký bán hàng hoàn thuế có thể gửi hồ sơ tới cơ quan Thuế qua Internet. DN gửi hồ sơ đến bộ phận "một cửa" của cơ quan Thuế đảm bảo đầy đủ, đúng thủ tục thì cơ quan Thuế sẽ gửi giấy hẹn trả kết quả thông qua hình thức thư điện tử.

Quy trình quy định việc lựa chọn DN bán hàng hoàn thuế GTGT gồm 5 bước, từ tiếp nhận hồ sơ DN đăng ký, giải quyết hồ sơ, ban hành văn bản thông báo công nhận, lưu hành văn bản đến hướng dẫn DN bán hàng thực hiện thủ tục đăng ký phát hành và sử dụng mẫu hoá đơn GTGT kiêm tờ khai hoàn thuế và các thủ tục khác có liên quan. Tất cả các bước trong quy trình này đều được thực hiện theo cơ chế “một cửa” và quy định rõ về thời gian.

(T.H)