Doanh nghiệp ghi nhận nỗ lực của ngành Thuế tỉnh Quảng Nam

(eFinance Online) -Trong 2 ngày 25 và 26/10/2016, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam tổ chức 2 lớp tập huấn chính sách thuế mới và đối thoại với gần 800 doanh nghiệp đang hoạt động SXKD trên địa bàn do Cục Thuế quản lý thuế (ngày 25/10 tổ chức tại Chi cục Thuế Hội An, ngày 26/10 tổ chức tại hội trường Cục Thuế). Phó Cục trưởng Lương Đình Đường chủ trì hội nghị cùng tham dự có lãnh đạo các phòng chức năng của Cục Thuế.
Toàn cảnh Hội nghị. Toàn cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các doanh nghiệp được tìm hiểu những điểm mới của Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 100/2015/NĐ-CP; Nghị định 49/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn; Nghị định số 139/2016/NĐ-CP về lệ phí môn bài có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017 và Thông tư 99/TT-BTC về hoàn thuế GTGT.

Bên cạnh đó, Phó Cục trưởng Lương Đình Đường cùng lãnh đạo các phòng chức năng đã trả lời các câu hỏi vướng mắc về nghiệp vụ thuế do các đại biểu nêu ra. Nội dung chủ yếu xung quanh  vướng mắc khi thực hiện Thông tư 130/2016/TT-BTC mà vấn trọng tâm là hoàn thuế giá trị gia tăng; một số vấn đề khác khi thực thi pháp luật thuế như: Tiền thuê đất, các chi phí hợp lý, thuế đầu vào được khấu trừ; giá tính thuế tài nguyên….

Cũng tại Hội nghị, đại diện phía các doanh nghiệp ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của ngành Thuế tỉnh Quảng Nam trong thời gian qua trong việc đồng hành hỗ trợ cùng doanh nghiệp.

Cảm ơn sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp trong thời gian qua, Phó Cục trưởng Lương Đình Đường mong muốn thời gian đến sẽ tiếp tục nhận được các ý kiến đóng góp chân tình của doanh nghiệp trong quá trình thực thi pháp luật thuế, cũng như cung cách phục vụ, thái độ ứng xử của đội ngũ công chức ngành Thuế tỉnh Quảng Nam đối với người nộp thuế để ngày càng hoàn thiện tốt hơn nữa.

(VD)